NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Minister wuift privacybezwaren over opvragen inkomensgegevens weg
 • GEPLAATST OP: 16 maart 2012
 • GEPLAATST DOOR: Anke Verhoeven
 • GEPLAATST IN: Privacy
 • GOOGLE+: Anke Verhoeven

Minister wuift privacybezwaren over opvragen inkomensgegevens weg

Onlangs schreef ik al over het feit dat verhuurders momenteel inzage hebben in inkomensinformatie van de Belastingdienst, zonder de daarvoor (grondwettelijk) vereiste grondslag in een formele wet. De wet die dit moet rechtvaardigen is namelijk nog niet in werking getreden. Het voorstel is zelfs nog niet aangenomen door de Tweede Kamer.

In het Algemeen Overleg werd wel veel kritiek geleverd op het wetsvoorstel. Met name werd de terechte vraag gesteld of het wetsvoorstel het beoogde doel (tegengaan van ‘scheefwonen’) wel kan bereiken. Deze vraag hangt ook sterk samen met de privacybezwaren die aan deze wet kleven. Het opvragen van inkomensgegevens door verhuurders is namelijk een inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de huurders. Daarvoor dient niet alleen een wettelijke grondslag te zijn (die momenteel ontbreekt en waarover mijn vorige blog ging). Ook dient een dergelijke inmenging gerechtvaardigd te worden door een pressing social need en in overeenstemming te zijn met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

In het verslag valt te lezen dat veel Kamerleden hieraan twijfelen. De SP wijst bijvoorbeeld op het feit dat, indien na evaluatie blijkt dat de maatregel niet heeft geleid tot een betere doorstroming, Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan een schending van de mensenrechten. De SP wijst daarnaast op het belangrijke punt dat niet bekend is wie er bij de verhuurders precies toegang hebben tot de gevoelige informatie over burgers en of deze personen een geheimhoudingsplicht hebben. D66 en ChristenUnie vragen zich af of er geen alternatieven mogelijk zijn om hetzelfde doel te bereiken, bijvoorbeeld door de huurders zelf een verklaring te laten aanvragen bij de Belastingdienst.  

Ook over het feit dat de verstrekking van inkomensgegevens door de Belastingdienst nu al plaatsvindt, wordt flink gedebatteerd. Kees Verhoeven (D66) verzocht Minister Spies (CDA) om de verstrekking van gegevens op te schorten. Minister Spies ziet echter geen problemen. Een dergelijk voorbereidingstraject zou niet ongebruikelijk zijn. Bovendien zou zorgvuldig zijn gehandeld omdat de staatssecretaris van Financiën de Belastingdienst ontheffing heeft verleend en omdat er alleen een ‘ja’ of ‘nee’ wordt verstrekt op de vraag of het inkomen boven de EUR 43.000,- ligt. Spies is zelfs van mening dat huurders niet geïnformeerd hoeven te worden over de verstrekking van hun inkomensgegevens aan derden, omdat dit teveel administratieve lasten met zich mee had gebracht. In mijn ogen laat zij hiermee zien de privacybelangen van huurders totaal te veronachtzamen. Binnenkort volgt een reactie hierover van Minister Spies op het rapport hierover dat in opdracht van de Woonbond is opgesteld. Ik ben heel benieuwd naar haar juridische onderbouwing van bovenstaande standpunten.

Een meerderheid van de Tweede Kamer (VVD, CDA en PVV) steunt het wetsvoorstel. Daarmee is het echter nog niet officieel goedgekeurd. De aparte behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer gebeurt binnenkort. Ondanks de steun van een Kamermeerderheid, lijkt de kans dat het wetsvoorstel vóór de deadline voor huurverhoging (1 juni) in werking treedt niet groot. Aan de ene kant is dat reden tot opgelucht ademhalen, want daardoor komt meer tijd om de privacywaarborgen in de wet nader te onderzoeken en waar nodig uit te breiden. Aan de andere kant betekent dit wel dat vast staat dat de verhuurders momenteel inzage hebben in inkomensgegevens terwijl daarvoor niet alleen een wettelijke grondslag, maar ook het uitzicht daarop ontbreekt.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (4)

jeep zaterdag 17 maart 2012 16:11

het is belachelijk als je toevallig een keer boven de 43000 euro verdiend door eventueel overwek word je de rest van je leven gestraft want als je het jaar daarop geen 43000 verdiend word het niet terug gedraaid naar het oorsprokelijke bedrag.mevr spies dit is diefstal.

Paul zondag 18 maart 2012 16:43

Minister Spies is zo arrogant dat ze alle geldende rechtsregels aan haar laars lapt. Het enige doel is om extra geld binnen te halen voor de verhuurders. Die moeten nml gaan opdraaien voor een deel van de huurtoeslag. Scheefwonen is gewoon een smoes om dit door te voeren. Doorstromen kan in de meeste gemeenten niet eens, dus kan er geen sprake zijn van doorstroming op de huurwoningenmarkt. Voor een minister is € 25,- per maand verhoging niets; die laat de staat gewoon haar/zijn huurflat nabij Den Haag betalen.

Jos maandag 19 maart 2012 13:13

Onze thuis woonde dochter met inkomen heeft zich deze maand laten uitschrijven bij ons,en is gaan samen wonen met haar vriend.maar ik moet nu wel over 2010 en 2011 10% meer huur gaan betalen terwijl ons inkomen nu onder de 30.000 is gezakt omdat zij nu uit huis is.SCHANDALIG.hoop dan ook dat deze wet in de kamer sneuvelt want dit is ronduit à- sociaal,en het CDA noemt zich een gezins partij BAH

erik vrijdag 23 maart 2012 14:19

Dit wetsvoorstel is kompleet gestoord. Ze kijken naar het huishuidinkomen van twee jaar terug. Je zal maar boven de liberalisatie grens uitkomen door de verhoging met als gevolg nooit meer recht op huursubsidie bij ontslag of langdurige ziekte. Tevens kan in twee jaar een hoop in een huishouden kwa inkomen veranderen, denk aan ontslag,pensioen etc. Echt schandalig voorstel welke ook nog is de privacy schend van duizenden mensen doordat vooraf al zonder dat het wetsvoorstel is goedgekeurd de verhuurders via internet de inkomens kunnen navragen. Stazi praktijken mijns inziens!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.