NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Minister wil bevriezing thuiskopieheffing verlengen tot 2013

Minister wil bevriezing thuiskopieheffing verlengen tot 2013

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Hirsch Ballin om het bestaande thuiskopiestelsel te bevriezen tot 2013. Als gevolg hiervan zal er de komende drie jaar geen heffing komen op bijvoorbeeld MP3-spelers en DVD harddiskrecorders en worden acteurs en musici dus niet gecompenseerd voor kopieën die op deze apparaten worden gemaakt.

Het kabinet stelt dat het niet wenselijk is het huidige stelsel uit te breiden tijdens de discussie over de toekomst van het thuiskopiestelsel naar aanleiding van het rapport van de werkgroep auteursrecht waarover wij eerder berichtten

Stichting NORMA  heeft aangegeven het besluit onaanvaardbaar te vinden. Op grond van de wet hebben acteurs en musici recht op een vergoeding, ook voor kopieën op MP3-spelers en DVD harddiskrecorders. Op 14 oktober zal door de Rechtbank Den Haag uitspraak worden gedaan in een bodemprocedure tussen NORMA en de Staat over de bevriezing van het thuiskopiestelsel. In een eerder arrest van het Hof Den Haag over deze materie oordeelde het hof dat de gevolgen van de bevriezing vanaf 2009 onevenredig nadelig kunnen zijn voor de rechthebbenden.

Het ontwerpbesluit zal voor advies aan de Raad van State worden gezonden.

Lees hier het hele bericht.

BRON: Regering.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.