NL EN

Minibar vs De Minibar

Met het weekend - en daarmee een borrel - in het vooruitzicht, wilde ik het vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Bosch van 21 februari over de cafés/bars "Minibar" en "De Minibar" behandelen.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Bosch oordeelt dat geen sprake is van handelsnaaminbreuk, nu de ondernemingen geografisch gezien te ver van elkaar verwijderd liggen en de (verschillende) activiteiten en bedrijfsconcepten ook niet kunnen leiden tot verwarring bij het publiek. De vorderingen van de het Amsterdamse MiNiBAR worden dan ook afgewezen.

Op grond van art. 5 Handelsnaamwet (Hnw) is het verboden een handelsnaam te voeren die eerder door een andere onderneming (rechtmatig) wordt gevoerd, en die in geringe mate afwijkt van deze oudere handelsnaam en die, door de aard van de onderneming en de plaats waar zij gevestigd is, bij het publiek verwarring zou kunnen wekken.

Duidelijk is dat Brewster Dubois-Raymond Macdonald B.V. (hierna: BDRM) eerder de handelsnaam Minibar voerde en dat deze naam vrijwel identiek is aan de Minibar. Ook is evident dat BDRM h.o.d.n Minibar is gevestigd in Amsterdam en de Minibar van De Minibar B.V. is gevestigd in Eindhoven.

Van verwarringsgevaar kan in principe geen sprake zijn nu deze vestigingen geografisch gezien niet in elkaars regio liggen. BDRM beargumenteert echter dat nu beide bars actief zijn online en in de sociale media dit verwarring in de hand werkt. Door middel van social media zouden de bars ook buiten de regio bekend zijn en mensen zouden zo “vrienden” (en dus klanten)  kunnen worden met de Minibar uit Eindhoven, met name omdat Eindhoven niet duidelijk haar vestigingsplaats vermeldt op de sociale netwerken. Dit heeft BDRM echter niet aannemelijk kunnen maken.

De (lichtelijk humoristische) voorzieningenrechter is het met bovenstaande ook niet eens. De voorzieningenrechter oordeelt dat juist bij het gebruik van social media en het ‘vriend’ worden van een bar enige oplettendheid mag worden verwacht van het publiek. Bovendien maakt een digitale vriend nog geen klant, en, zoals de voorzieningenrechter het zo mooi weet te zeggen: uit een beeldscherm komt geen bier.

Daarnaast zijn de bedrijfsconcepten, inrichtingen van de website en de inrichting van de bars zelf zodanig verschillend - de één strak, de ander klassiek - (rara), dat van verwarringsgevaar geen sprake kan zijn.

Lees hier het vonnis.

BRON: Boek9.nl, afbeelding boek9.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.