NL EN

Milica Antic in SP!TS over ACTA

Gisteren heb ik in een interview met de Sp!ts gesproken over ACTA, het internationale verdrag dat inbreuk op intellectuele eigendomsrechten moet aanpakken.

 

Dit verdrag is omstreden omdat de onderhandelingen in alle geheimzinnigheid plaatsvonden, terwijl uit uitgelekte teksten bleek dat vergaande maatregelen tegen consumenten en internet service providers mogelijk verplicht zouden worden gesteld. Gesproken werd van strafrechtelijke handhaving tegen consumenten, het afsluiten van internet, en filterverplichtingen voor ISP’s. Maatregelen die niet alleen consumentenbelangen aantasten maar ook de vrijheid van het internet.

 

Het Europees Parlement heeft zich hevig verzet tegen de manier waarop dit verdrag tot stand komt, en tegen de potentieel zeer ingrijpende maatregelen die het verdrag aan de aangesloten landen zou opleggen.

 

Uit de meest recente bekende tekst blijkt dat onder maatschappelijke en politieke druk de scherpste kantjes er wel vanaf zijn. Een filterverplichting voor ISP’s wordt niet meer verplicht gesteld, net zo min als ‘three strikes out’ maatregel (die overigens inmiddels wel in Frankrijk geldt).

 

Toch is er nog wel reden tot zorg, zie hierover het artikel in Sp!ts: strafrechtelijke vervolging van consumenten blijft vooralsnog mogelijk, P2P software kan worden verboden, harde vrijwillige maatregelen door de branche worden aangemoedigd, en ‘Amerikaanse toestanden’ voor wat betreft de hoogte van schadevergoeding bij inbreuk is evenmin uitgesloten.

 

Hoe dan ook, afgelopen dinsdag heeft het Europees Parlement een resolutie aanvaard waarmee zij haar goedkeuring heeft gegeven aan de wijze waarop de ACTA tot stand is gekomen. Dat is opmerkelijk, mede in het licht van het feit dat het Europarlement in juni van dit jaar nog een resolutie aannam waarin juist stevig stelling werd genomen tegen de ACTA.

BRON: Sp!its; Nu.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.