NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Milica Antic bij VARA over Google StreetView

Milica Antic bij VARA over Google StreetView

Eerder maakte Christiaan Alberdingk Thijm zich in De Telegraaf al druk over het redelijk shockerende gegeven dat Google bij het maken van opnames voor Google StreetView ook volledige e-mails en wachtwoorden blijkt te hebben onderschept.

 

Gisteren mocht ik in een uitzending van de VARA uitleggen waarom SOLV zich hier zo druk maakt. Google was ook van de partij.

 

Een private onderneming heeft zonder toestemming, zonder dat er sprake is van een contractuele relatie, zonder dat iemand het zelfs wist, zeer persoonlijke en gevoelige informatie van burgers opgevangen en opgeslagen. Het blijkt zelfs te gaan om volledige e-mails en allerlei wachtwoorden. Dat is een ernstige schending van onze privacy, en in strijd met de wet.

 

Artikel 10 van onze Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (‘EVRM’) waarborgen het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Privacy is dus een fundamenteel recht dat niet zomaar mag worden aangetast. Dat geldt ook voor het briefgeheim. In de Grondwet is dat in een afzonderlijke bepaling vastgelegd, terwijl het in het EVRM expliciet wordt genoemd onder het recht op privacy. Het is duidelijk dat als een onderneming zonder ons medeweten e-mailverkeer opvangt en opslaat, dit veel te ver gaat.

 

Daarnaast geeft de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) duidelijke regels over de verwerking van deze gegevens. Zo moet de verwerking een duidelijke grondslag hebben, mogen niet alle gegevens zomaar worden verwerkt, en moet de verwerking aangemeld worden bij het College bescherming persoonsgegevens (‘CBP’), de privacy waakhond. Een andere belangrijke voorwaarde is dat degenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt hiervan op de hoogte worden gebracht en dat zij de mogelijkheid hebben om hun gegevens in te zien, te laten corrigeren of zelfs te laten verwijderen. Google heeft aan al deze vereisten niet voldaan zodat zij in strijd met de Wbp heeft gehandeld.

 

Nu er zelfs hele e-mails zijn opgeslagen, schendt Google ook het briefgeheim. Dit kan strafbaar zijn, net zoals het zonder recht aftappen van gegevens. Dat moet dan wel opzettelijk zijn gebeurd, en Google zegt dat dit allemaal per ongeluk is gebeurd. Dat argument vind ik niet echt overtuigen. Allereerst heeft Google welbewust wat zij noemt ‘payload data’ opgevangen. Google scande het wifi-verkeer om zo SSID’s op te vangen die netwerken en de unieke MAC-adressen van computers identificeren. Deze locatiegegevens gebruikte Google vervolgens voor Google StreetView. Art. 139c van het Wetboek van Strafrecht bepaalt:

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk met een technisch hulpmiddel gegevens aftapt of opneemt die niet voor hem bestemd zijn en die worden verwerkt of overgedragen door middel van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk.

 

Het opnemen van de ‘payload data’ was dus uitdrukkelijk de bedoeling van Google. Hoewel ik geen strafrecht specialist ben, sluit ik niet uit dat dit wel onder deze strafbepaling valt. Daarnaast kan ik mij nauwelijks voorstellen dat een partij als Google, één van de slimste, rijkste en machtigste ondernemingen ter wereld, niet weet wat er met haar apparatuur allemaal mogelijk is. Het zou mij niet verbazen als Google de bijvangst van e-mails en wachtwoorden op de koop toe heeft genomen. Iets welbewust op de koop toe nemen, geldt strafrechtelijk ook als opzet.

 

In de uitzending zei de woordvoerder van Google dat het CBP de zaak inmiddels in onderzoek heeft. Google is verder in overleg met het CBP over hoe en wanneer de onterecht opgeslagen privé gegevens moeten worden verwijderd. Dat gaat, aldus Google, in volledige samenspraak met het CBP. Ook heeft Google overleg gehad met het OM en van die kant was blijkbaar de voorlopige conclusie dat er geen sprake is van een strafbaar feit.

Het lijkt dus in Nederland allemaal met een sisser af te lopen voor Google. Andere landen lijken een stuk strenger. Zo verscheen vandaag het bericht dat justitie in Italië een onderzoek is gestart. In Duitsland was al een strafrechterlijk onderzoek gestart, en in de VS is er een civielrechterlijke procedure (een 'class action') tegen Google aanhangig gemaakt.

 

En wat moet de Nederlandse burger hier nu van vinden? Ik denk dat het goed is dat het CBP de zaak nu in onderzoek heeft, dat geeft vertrouwen. Neemt niet weg dat wij nog steeds niet weten wat de omvang is van de privacy inbreuk, en van wie er precies al die gevoelige informatie is opgeslagen. Als mijn emailverkeer in een één of andere database van Google zit, wil ik dat weten, en daar heb ik ook recht op! Ook wil ik concreet weten wanneer die gegevens dan worden verwijderd. Wat mij betreft is er geen enkele reden om hiermee te wachten. Ik moet er maar op vertrouwen dat dit onder toezicht van het CBP snel gebeurt.

 

Het VARA programma zal dit weekend worden uitgezonden op het digitale themakanaal Consumenten24.nl. Te zijner tijd zal op deze blog nog een link worden opgenomen.

BRON: Nu.nl, Webwereld, De Telegraaf


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.