NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Merk concurrent als Adword, mag dat?

Merk concurrent als Adword, mag dat?

Na diverse uitspraken van het Europese Hof waarin de piket-paaltjes voor de beoordeling van Adword-advertenties waren geslagen, heeft het Gerechtshof Den Haag aan de hand van die piketpaaltjes de Adword-zaak Tempur/Medicomfort beoordeeld.

Wat was er aan de hand?
Medicomfort liet adwords-advertenties op Google verschijnen na invoering van het trefwoord “tempur”. Het merk van een van haar concurrenten.
De advertenties vertoonden de volgende tekst:

Toe aan een Nieuw Matras?
Bestel Medicomfort Matras. Tot 40% Goedkoper dan de andere Topmerken!
MedicomfortMatras.nl

Tempur meende dat deze Adword-advertenties inbreuk maakte op haar Tempur-merkrechten dan wel een ongeoroloofde vegelijkende reclame waren.

Geen inbreuk
Het gerechtshof oordeelt echter dat deze advertenteis geen merkinbreuk vormen.
In dit geval is geen sprake van aantasting van de merkfuncties, met name de herkomstfunctie, noch sprake van afbreuk aan of ongerechtvaardigd profiteren van de reputatie of het onderscheidend vermogen van het (bekende) merk Tempur.

Waarom?
Omdat de maatman (de normaal geinformeerde en redelijke oplettende internet gebruiker):

- weet dat na het typen van een trefwoord ook advertenties van derden verschijnen; en,

- gezien de opmaak van deze advertenties, hij deze wel degelijk zal beschouwen als een advertentie van een alternatief product van een derde (Medicomfort) en dus omtrent de herkomst niet in het duister tast, laat staan dat hij zich zal vergissen (denkend dat de advertenties van Tempur afkomstig zijn of een daaraan gelieerde partij), noch zal hij de aangeboden matrassen in verband brengen met Tempur.
Dit alles omdat de in advertenties aangeboden matrassen zich afzetten tegen andere topmerk matrassen; in de advertenties enerzijds het woord Tempur NIET voorkomt en anderzijds wel het woord Medicomfort (met hoofdletter M) en dat de URL ook Medicomfort bevat; en,

- de matrassen van Medicomfort een alternatief zijn en geen imitatie van Tempur matrassen; en,

- kennelijk de kwaliteit van de Medicomfort niet (zodanig) onderdoet aan die van Tempur.

Ook het beroep op geoorloofde vergeljkende reclame wijst het gerechtshof af. Dat uit de advertentie niet direct blijkt welke matrassen met elkaar worden vergeleken op basis waarvan de claim “40% Goedkoper”, is niet erg, omdat de maatman (internetgebruiker) op de betreffende sites zelf nadere informatie kan vinden. Voorts herhaalt het gerechtshof dat niet is gebleken dat de Medicomfort matrassen van een inferieure kwaliteit zijn.
NB uit het arrest blijkt niet of de claim “40% Goedkoper”wel of niet klopt. Blijkbaar wel anders had Tempur dit wel gesteld.

Conclusie
Het merk van een concurrent als trefwoord voor een Adword-campagne gebruiken mag, mits:

- in de advertentie je eigen merk, handelsnaam duidelijk wordt genoemd (ook in URL);

- je eigen product/dienst afzet tegen derden;

- het merk van de ander niet noemt en als het wel wordt genoemd duidelijk als het andere merk;

- je product/dienst geen imitatie is maar een alternatief voor het product/dienst van je concurrent;

- de (impliciete) vergelijking voldoet aan de voorwaarden voor vergelijkende reclame, met name: de claim in de advertentie moet juist en controleerbaar (niet misleidend) en de advertentie moet niet denigrerend zijn voor je concurrent.

Dat je concurrent een vergelijkende reclame niet leuk vindt omdat je bijvoorbeeld daadwerkelijk goedkoper bent, moet hij op de koop toenemen, want anders zou  vergelijkende reclame altijd onmogelijk zijn.

Lees hier het arrest.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.