NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Menno Weij in BNR over heimelijk opnemen telefoongesprekken

Menno Weij in BNR over heimelijk opnemen telefoongesprekken

Bij het programma Juridische Zaken van BNR werd kort mijn mening gevraagd over de toelaatbaarheid van het opnemen (en gebruiken) van heimelijk opgenomen telefoongesprekken. Aanleiding: een mail van het bedrijf Rechtspreventie die aanbiedt telefoongesprekken op te nemen. In het interviewtje, wijs ik op de eigen disclaimer van Rechtspreventie waarin staat : "Rechtspreventie erkent dat er privacy-issues verbonden zijn aan een eerlijk gebruik van deze dienst, maar veronderstelt deze bekend bij de gebruiker, de beller. Voor de volledigheid verwijzen wij de gebruiker op de wet ter bescherming van de privacy. Rechtspreventie adviseert u dan ook gebruikers altijd te vermelden dat het gesprek wordt opgenomen. " En dat is ook het advies dat ik heb meegegeven: in principe tevoren melden, tenzij een uitzondering op kan gaan. Klik hier voor het geluidsfragment (item start na 30 seconden).

BRON: bnr.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (3)

hilbert van luik maandag 21 december 2009 02:44

ik hoor over randstad india.. dat vrouwen in topfuncties hulp krijgen in de huishouding etc.. heeft die man wel enig idee wat dat kost in india.... voor nog geen 50 euro in de maand heb je een nanny of een tuinman of een chauffeur noem maar op.. beetje uit het verband gerrukt dat verhaal..

Martin van Geest maandag 28 december 2009 10:46

Voor zover mij bekend....Is het niet verboden gesprekken op te nemen. De wet geeft aan dat je deelnemer aan dat gesprek moet zijn en "het opnemen" wordt dan geacht een geheugesteun te zijn.

Han Janssen zaterdag 2 januari 2010 20:35

Geachte heer Weij,

Graag wil ik u informeren over onderstaande zaak waarin in het geheim gemaakte geluidsopnamen geen schending van de persoonlijke levenssfeer omdat het gesprek betrekking had op betaling van loon, derhalve een zakelijk karakter had zodat het belang van de waarheidsvinding zwaarder weegt dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

LJN: AZ8381,Sector kanton Rechtbank Breda , 425440 AZ 06-1257
Datum uitspraak: 15-02-2007
Datum publicatie: 19-02-2007
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie:
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:685 BW. De kantonrechter acht het laten horen ter zitting van in het geheim gemaakte geluidsopname van een telefoongesprek geen schending van de persoonlijke levenssfeer die door artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) wordt beschermd omdat het gesprek betrekking had op betaling van loon, derhalve een zakelijk karakter had, zodat het belang van de waarheidsvinding zwaarder weegt dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uiteraard blijft het op de hoogte brengen van de gebelde voorkeur genieten, nog sterker is het de gebelde na afronding van het gesprek een kopie van de opnamen te sturen/mailen.

Met vriendelijke groet,

Han Janssen

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.