NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Meer verwarring rond Telecommunicatiewet en cookies

Meer verwarring rond Telecommunicatiewet en cookies

Vorige week werd hier bericht over het wetsvoorstel ter wijziging van de Telecommunicatienet dat is ingediend bij de Tweede Kamer.

 

Aanleiding voor het wetsvoorstel is de vernieuwde Europese e-Privacyrichtlijn. Volgens die richtlijn mogen cookies voortaan slechts worden geplaatst na geïnformeerde toestemming van de internetgebruiker te hebben verkregen (een opt-in systeem). Dit is niet vereist ten aanzien van cookies die noodzakelijk zijn voor het verzenden van communicatie of voor een uitdrukkelijk gevraagde dienst. Er is veel discussie over de vraag of men toestemming kan geven door middel van browserinstellingen.

 

Verbaasd schreef ik vorige week dat de Nederlandse wetgever – in strijd met de

e-Privacyrichtlijn – van mening is dat informatie achteraf verstrekt kan worden. Hierbij citeerde ik de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel, die het Ministerie van Economische Zaken openbaar heeft gemaakt:

 

“In beginsel moet de informatie bedoeld in het eerste lid verstrekt worden voorafgaand aan het opslaan van gegevens of het verlenen van toegang daartoe. Immers, de gebruiker moet zijn beslissing over het geven van toestemming hierop kunnen baseren. Indien de programmatuur op de randapparatuur zo is ingesteld, dat de programmatuur automatisch de aangeboden gegevens opslaat in de randapparatuur, is het in de meeste gevallen echter nauwelijks mogelijk de in het eerste lid, onderdeel a, voorafgaand aan de opslag of het verlenen van toegang, bedoelde informatie te verstrekken. In die gevallen mag de informatie gelijktijdig met of na afloop van het opslaan van de gegevens, of het verlenen van toegang daartoe, worden verstrekt. De gebruiker kan dan op basis van de verstrekte informatie besluiten de instellingen van zijn programmatuur (zoals privacyinstellingen van browsers) te veranderen en/of de geplaatste gegevens te verwijderen.” (onderstreping FZB)

 

Deze week is de memorie van toelichting via een andere overheidswebsite openbaar gemaakt. De hierboven vermelde alinea over informatie-na-afloop is verdwenen (zie de memorie van toelichting, commentaar bij artikel 11.7a). De alinea hieronder is ook verdwenen:

 

“Ook is het wetsvoorstel zo aangepast dat niet langer vereist is dat de informatie die moet worden verstrekt omtrent het plaatsen of lezen van informatie op de computer van de eindgebruiker, altijd voorafgaand aan dat lezen of plaatsen moet worden gegeven, maar ook tegelijkertijd met dat lezen of plaatsen mag gebeuren.” 

 

Kennelijk was de memorie van toelichting die vorige week werd verspreid toch niet definitief. (Er stond boven: ‘WOB-stuk’.) Inmiddels kunnen geïnteresseerden het wetsvoorstel

en de bijbehorende memorie van toelichting downloaden op de website Officiële Bekendmakingen.

 

Hoewel ook deze documenten nog niet zijn opgemaakt volgens de huisstijl van de Tweede Kamer, zouden ze nu wel definitief moeten zijn. 

BRON: Officiële Bekendmakingen


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.