NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Media Markt niet blij met Groen-Geile Scheuâhkalendâh

Media Markt niet blij met Groen-Geile Scheuâhkalendâh

Media Markt heeft de uitgever van de Groen-Geile Scheuâhkalendâh gesommeerd om de Scheuâhkalendâh uit de winkelschappen te (laten) verwijderen.


In de scheurkalender wordt Geert Wilders belachelijk gemaakt. De makers van de kalender hebben daarbij de slogan en de naam van de Media Markt gebruikt. Media Markt gebruikt al jaren de slogan “Ik ben toch niet gek”. In de Groen-Geile Scheuâhkalendâh is deze slogan veranderd in “Ik ben toch nie agtelijk.”. Verder staat in de kalender “Meidia Mallaut” in plaats van “Media Markt”.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De naam “Media Markt” en de slogan “Ik ben toch niet gek” zijn merkenrechtelijk beschermd, want zij zijn geregistreerd als merk. Waarschijnlijk zijn “Media Markt” en de slogan zelfs bekende merken, waardoor zij extra bescherming genieten.

Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan Media Markt optreden tegen het gebruik van tekens die overeenstemmen met haar merken en in het economisch verkeer gebruikt worden voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten en daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

Inbreuk op bekende merken wordt aangenomen als het teken in het economisch verkeer gebruikt wordt en de consument een verband legt tussen het merk en het teken, waardoor het teken als het ware meelift op de reputatie van het bekende merk of afbreuk doet aan het bekende merk. Alleen als er een geldige reden is voor het gebruik van het teken is er geen sprake van merkinbreuk (artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE).

 

Het is aannemelijk dat een beroep op artt. 2.20 lid 1 sub b en c BVIE niet zal slagen, omdat de afbeelding niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten en geen sprake is van gebruik in het economisch verkeer. Media Markt kan mogelijk wel een beroep doen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, nu de merken van Media Markt worden gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Door het gebruik moet dan wel - zonder geldige reden - afbreuk worden gedaan aan de reputatie van het merk.

In de rechtspraak is aangenomen dat een parodie een ‘geldige reden’ kan opleveren. In die zaak speelden de humoristische bedoeling, het ontbreken van concurrentiemotieven, de bewaarde afstand tot de merken en het ontbreken van verwarringsgevaar een rol.

Het is aannemelijk dat de gewraakte pagina uit Groen-Geile Scheuâhkalendâh kan worden beschouwd als toelaatbare parodie in merkenrechtelijke zin. De uitgever had immers een humoristische bedoeling met de afbeelding: zij wilde daarmee Wilders neerzetten als ‘mediamalloot’. Verder kan worden aangevoerd dat de makers geen concurrentiebedoelingen hadden bij de parodie en er geen verwarringsgevaar is tussen de merken van de Media Markt en de afbeelding uit de kalender.

Media Markt heeft uiteindelijk besloten geen kort geding aan te spannen tegen de uitgever van de Groen-Geile Scheuâhkalendâh. Ook Geert Wilders heeft geen problemen met de parodie en ziet de humor er wel van in. Zijn reactie op Twitter: “Haagse humor. Relax Media Markt. Satire is satire.”

BRON: Den Haag FM en AD


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.