NL EN

Markruttereallysucks

In NRC Handelsblad van 15 september stond een bijdrage van Folkert Jensma n.a.v. de zaak over de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl. De voorzieningenrechter oordeelde dat registratie van deze naam onrechtmatig was tegenover de Staat. De particulier maakt het voor de Staat onmogelijk „om voor alle bewindslieden gelijksoortige – en daarmee gemakkelijk te vinden – domeinnamen te registreren.” Zo blokkeert hij de informatievoorziening van het publiek over minister-president Rutte, aldus de rechter.

NRC Handelsblad vroeg mij als medewerker van het Nederlands Juristenblad commentaar te geven op de uitspraak. Mijn reactie heb ik hieronder intergraal opgenomen. Ook Dirk Visser heeft gereageerd.

Verizonsucks

Jaren geleden had het Amerikaanse telecombedrijf Verizon uit veiligheidsoverwegingen zelf de domeinnaam verizonsucks.com geregistreerd. Zo kon iemand die ontevreden was over het bedrijf niet zijn gal spuwen via het “sucks”-domein. Toen een ontevreden klant daarna het domein verizonreallysucks.com registreerde, dreigde Verizon met een rechtszaak. De klant registreerde daarna de domeinnaam “VerizonShouldSpendMoreTimeFixingItsNetworkAndLessMoneyOnLawyers.com” om zijn onvrede over het bedrijf te uiten.

Ook bij deze zaak over de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl vraag ik mij af of dit de aandacht van de Staat verdient. De voorzieningenrechter stelt de Staat in het gelijk; degene die de domeinnaam registreerde, moet hem overdragen. De overwegingen op grond waarvan de rechter tot zijn oordeel komt, overtuigen mij niet.

De rechter noemt drie redenen waarom de registratie van de domeinnaam onrechtmatig zou zijn.

Blokkerende werking

In de eerste plaats blokkeert de registratie de mogelijkheid van de Staat om deze domeinnaam te registreren. Dat de naam door de registratie voor Rutte is geblokkeerd, is juist. Maar dat geldt ook wanneer de volgende domeinnamen worden geregistreerd: rutte.nl, markrutte.nl, mrutte.nl, drsmrutte.nl, premierrutte.nl, minister-presidentrutte.nl, mprutte.nl et cetera. De blokkerende werking kan op zichzelf geen reden zijn om onrechtmatig te handelen. Blokkeren is inherent aan registratie. Een Nederlands gloeilampenbedrijf heeft de domeinnaam philips.nl geregistreerd. Onze toekomstige minister-president, Jan Willem Philips uit Naarden, kan hem daarom niet meer registreren. Het uitgangspunt bij domeinnaamregistratie is: “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Van dat uitgangspunt kan worden afgeweken wanneer een ander een recht van intellectuele eigendom op de naam bezit, bijvoorbeeld een merkrecht. Het bedrijf Philips kan onder omstandigheden bezwaar maken tegen de registratie en het gebruik van haar merk als domeinnaam.

Verwarring

De rechter noemt als aanvullende reden – in de tweede plaats — dat er verwarring optreedt door de registratie. Daarmee heeft hij wel een erg lage dunk van de gemiddelde internetgebruiker. Die weet immers wel dat er op internet informatie van zeer uiteenlopende aard te vinden is en dat de domeinnaam niet doorslaggevend is voor de aard van de informatie. Eerder oordeelde het Hof Amsterdam dat de registratie van de domeinnamen prinsjesdag.nl, miljoenennota.nl en troonrede.nl niet onrechtmatig waren tegenover de Staat. Hoewel de gemiddelde burger die begrippen wel met de overheid zal associëren, zo oordeelde het Hof kort gezegd, zal hij er niet per definitie van uitgaan dat de inhoud van de sites die onder deze domeinnamen worden aangeboden van de Staat afkomstig zijn. Dat geldt ook in dit geval. De registrant leidde bezoekers door naar de site klokkeluideronline.nl. Op die site wordt onder meer kritiek gegeven op het functioneren van de overheid. Zodra die site is geopend, begrijpt de internetgebruiker dat het niet de website is van de minister-president.

Vrijheid van meningsuiting

De derde reden waarom de rechter oordeelt dat de naam moet worden prijsgegeven, is dat de registrant geen noodzaak heeft juist deze naam te gebruiken. Toegegeven, de registrant had ook markruttesucks.nl kunnen registreren. Maar met dit argument draait de rechter de zaken om. Het is niet de registrant die de noodzaak moet aantonen; het is de Staat die dat moet doen. Het gaat hier namelijk om gebruik in het kader van de vrijheid van meningsuiting. Die is niet absoluut, maar een beperking van de vrijheid van meningsuiting is, onder meer, slechts gerechtvaardigd wanneer deze noodzakelijk is in een democratische samenleving. Het is de Staat die de noodzaak moet aantonen juist deze naam te gebruiken. Het gegeven dat de Staat als beleid heeft domeinnamen voor bewindslieden op deze wijze te registreren, vind ik onvoldoende om de noodzaak aan te tonen. Dat beleid is willekeurig en kan bij een volgend kabinet weer anders zijn. Zo maakte voormalig minister-president Balkenende (met succes) bezwaar tegen de registratie van de domeinnamen janpeterbalkenende.nl en jan-peterbalkenende.nl. Een andere bewindspersoon met te lange tenen.

BRON: NRC Handelsblad


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.