NL EN

Marilyn onder de hamer


Afgelopen week zijn in Beverly Hills de foto’s van Marilyn Monroe’s eerste fotoshoot geveild.  Het gaat om in 1946 door fotograaf Joseph Jasgur gemaakte foto’s  van Marilyn, die toen nog als Norma Jeane Daugherty door het leven ging. Afgelopen september heeft de faillissementsrechter in Florida besloten dat de foto’s van Marilyn geveild moesten  worden om zo de schulden van de fotograaf af te lossen. Opvallend is dat de foto’s volgens de Volkskrant werden  verkocht (voor 352 duizend dollar) met inbegrip van de negatieven en het recht om de foto’s te verkopen en te verspreiden. Het lijkt er dus op dat met de verkoop van de foto’s ook  het volledige auteursrecht wordt overgedragen.

Dit nieuws roept bij mij de vraag op of dit in Nederland ook zou kunnen. Kan in Nederland de faillissementsrechter beslissen  dat je zelfgemaakte foto’s  of een  schilderij moet verkopen inclusief het  auteursrecht  om zo aan je schulden te voldoen?  Wanneer een foto of een schilderij wordt verkocht blijft het auteursrecht in beginsel bij de maker. In principe vallen auteursrechten onder het faillissementsvermogen. Artikel 21 Faillissementswet bepaalt echter dat  ‘auteursrechten die niet vatbaar zijn voor beslag’ buiten de failliete boedel vallen. Het gaat dan ingevolge art. 2 lid 3 Auteurswet om niet-openbaar gemaakte werken. Het idee hierachter is dat de maker zelf moet kunnen beslissen of een werk openbaar gemaakt wordt (droit de divulgation), dit is niet aan de curator. Na enig speurwerk op het  internet kwam ik erachter, dat het hier  gaat om openbaar gemaakte foto’s. De foto’s maakten niet alleen onderdeel uit van het portfolio van Marilyn, maar zijn ook verschenen in  het  een door Jaspur in 1991 uitgegeven boek: "The Birth of Marilyn: The Lost Photos of Norma Jean”. De exploitatierechten zouden dus ook naar Nederlands recht in de failliete boedel  vallen. Het auteursrecht op een werk omvat echter niet alleen exploitatierechten, maar ook persoonlijkheidsrechten. De persoonlijkheidsrechten, zoals die zijn omschreven in art. 25 Auteurswet, kunnen geen onderdeel van de failliete boedel uitmaken. Het gaat hier onder meer om het recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten tegen wijziging en of aantasting van het werk. Na het overlijden van de maker waken doorgaans de erfenamen over de rechten.

De conclusie is, dat de rechter kan gebieden tot verkoop van de foto’s inclusief auteursrechten. In Nederland kunnen de erfgenamen echter de persoonlijkheidsrechten behouden, waardoor de authenticiteit, ondanks de gedwongen verkoop van het werk inclusief auteursrecht,  beter is gewaarborgd.

BRON: Volkskrant, 6 december 2011, p. 2


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.