NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Mag een wederverkoper nu uw merk gebruiken?

Mag een wederverkoper nu uw merk gebruiken?

Deze vraag komt steeds vaker naar voren, niet alleen als het gaat om wederverkopers van merkproducten die de producten niet rechtstreeks van u afnemen, maar ook als ze dat wel doen.

Sommige wederverkopers registreren en gebruiken dan het merk al dan niet in combinatie met andere tekens - zoals shop of store - als hun domeinnaam, e-mailadressen, handelsnaam, eigen dienstmerk en/of social media accountnamen voor hun webshop en (online) onderneming en diensten.

 

Dit soort gebruik roept de vraag of de merkhouder dit nu moet laten welgevallen. Het Benelux en het Europese merkenrecht en de daarop gebaseerde jurisprudentie, laat zien dat dat slechts mag indien dat gebruik eerlijk is en de merkhouder geen gegronde redenen heeft om zich daartegen te verzetten.

 

Volgens de rechtspraak van het EU Hof mag een wederverkoper het merk gebruiken voor de aankondiging van de verdere verhandeling van die merkproducten (ervan uitgaande dat die merkproducten met toestemming van de merkhouder op de EER-markt zijn gebracht). In zijn reclameuitingen mag de merkhouder dan ook het merk en het logo gebruiken om zijn publiek te informeren dat hij dat merkproduct aanbiedt. Dat klinkt ook logisch en redelijk. Immers hoe moet men anders laten weten dat men lampen van een bepaald merk verkoopt.

Daarbij wordt in beginsel geen onderscheid gemaakt of de wederverkoper deze merkproducten nu rechtstreeks van de merkhouder heeft gekocht of niet.

Voor zover dat gebruik van het merk nu verder gaat dan voornoemd toegestaan gebruik, kan er sprake zijn van niet eerlijk gebruik en kan dat gebruik een gegronde reden opleveren voor de merkhouder om zich daartegen te verzetten.

 

Dat is met name het geval indien door het gebruik van het merk bij het publiek de indruk wekt dat er een bijzondere (commerciële) band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat. Zo’n indruk kan ontstaan als de wederverkoper het merk, al dan niet in combinatie met andere tekens als zijn handelsnaam, zijn domeinnaam, zijn eigen dienstmerk et cetera gaat gebruiken ofwel als onderscheidingsteken voor zijn onderneming, webshop/website en diensten. Daardoor wordt het merk immers niet (alleen) gebruikt voor de aankondiging van de verkoop van die merkproducten, maar (ook) voor de promotie van zijn onderneming en dergelijke. Dit is ook het geval indien de wederverkoper alleen de betreffende merkproducten verkoopt.

Vaak gebruiken wederverkopers ook disclaimers op hun website om deze indruk weer teniet te doen. Meestal baat dit niet, voor zover dit al mag baten.

 

Dit zal meer in het bijzonder het geval zijn als de wederverkoper daardoor ook nog eens profiteert van de reputatie en het onderscheidende vermogen van een bekend merk. Een en ander is onlangs ook overwogen door het Gerechtshof Den Haag in de zaak tussen Talens en Talensshop.nl, waarbij Talens werd bijgestaan door ondergetekende.

Met deze uitspraak is weer beter inzichtelijk geworden dat het merkenrecht wel degelijk bescherming biedt tegen het gebruik van het merk door wederverkopers voor zover dat verder gaat dan het gebruik in reclame ten behoeve van het aanbieden van de merkproducten.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Paul vrijdag 23 augustus 2013 09:24

Talensshop i.p.v. Talenshop

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.