NL EN

Louboutin vs. Vlaams Belang

Schoenenontwerper Christian Louboutin eist via een kort geding de onmiddellijke stopzetting van een campagne van Vrouwen Tegen Islam (VTI). Vlaams Belang politica Anke Van dermeersch is sinds vorige week te zien in de campagne ‘Vrijheid of Islam’ met kortgerokte benen en een paar Louboutins aan haar voeten. De afbeelding laat volgens Van dermeersch de reacties en gevolgen zien die vrouwen riskeren onder de “dreigende islamisering”. Dit gebeurt door plaatsing van streepjes op haar benen die een schaal van waardeoordelen aangeven bij verschillende roklengtes van sharia-conform naar slet, verkrachting en steniging. Van dermeersch kwam vrijdag met de bewuste schoenen naar de rechtbank van koophandel te Antwerpen,   België, maar het kort geding werd uitgesteld tot vandaag en is vervolgens weer uitgesteld tot 7 oktober.

Christian Louboutin eist zoals gezegd de onmiddellijke stopzetting van de campagne en bovendien de vernietiging van al het materiaal, op kosten van VTI, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per overtreding. Louboutin is van mening dat het dragen van de bekende schoen in de campagne het merk Louboutin imagoschade berokkent. 

Van dermeersch vindt de eisen van Louboutin ongegrond: "Mag een politica nog vrij campagne voeren gekleed in merkkleding, mag ze nog telefoneren met een iPhone of Blackberry, een bril van Armani of Chanel dragen, of zoals Kris Peeters op een Merckx-fiets rijden zonder daarvoor aangeklaagd te worden en een proces te riskeren?" 

Verder liet de Vlaams Belanger voor het kort geding nog weten dat een vonnis met kledijvoorschriften voor politici een surrealistisch precedent zou zijn. "Los van het absurde argument betreffende imagoschade is er geen juridische basis voor een dergelijke eis. Het Benelux-merkenrecht is terzake niet van toepassing, onder andere omdat VTI geen commerciële activiteiten ontplooit”.

Deze zaak doet denken aan de Louis Vuitton/Nadia Plesner zaak. In deze zaak kreeg Louis Vuitton in eerste instantie een ex parte bevel tegen de kunstenares Nadia Plesner vanwege haar schilderij ‘Darfurnica’, waarop een Afrikaans jongetje stond met een LV tas aan zijn arm. In het daaropvolgende kort geding werd Nadia Plesner echter in het gelijk gesteld.

De vrijheid van meningsuiting woog in deze zaak zwaarder dan het modelrecht van Louis Vuitton. De rechter overwoog hierbij dat het beschermen tegen schade aan reputatie niet het (voornaamste) doel is van Gemeenschapsmodelrechten. Daarnaast oordeelde de rechter dat onder de vrijheid van meningsuiting ook de artistieke vrijheid valt, wat ook het recht “to offend, shock or disturb” inhoudt. Bovendien was het gebruik in die zaak niet disfunctioneel of disproportioneel en niet louter commercieel, het doel van het kunstwerk was juist om een maatschappijkritische boodschap over te brengen.  De rechter oordeelde daarnaast dat:  “Louis Vuitton zich als zeer bekende onderneming in sterkere mate dan andere rechthebbenden kritisch gebruik als het onderhavige dient te laten welgevallen.” Hetzelfde zou in dat opzicht over Louboutin gesteld kunnen worden.

Een groot verschil is echter dat Louboutin zich in deze zaak op merkrechten beroept, terwijl Louis Vuitton zich tegen Nadia Plesner op modelrechten beriep. Bovendien werd het bekende design van Louis Vuitton in haar kunstwerk gebruikt met als doel een maatschappijkritische boodschap over te dragen. In de VTI campagne gaat het niet om de schoenen, maar de roklengte van de politica, het feit dat zij Louboutin pumps draagt lijkt eenvoudigweg een toevallige bijkomstigheid. Toen Anke Van dermeersch werd gevraagd of ze toestemming had gevraagd om schoenen van het merk Louboutin te gebruiken, zei ze: “Ik ben die schoenen gewoon gaan kopen en heb ze aangetrokken voor de foto”. Het is nog maar de vraag of de Antwerpse rechtbank van koophandel dezelfde afweging zal maken als de Nederlandse rechter in de zaak Louis Vuitton/Nadia Plesner.

De campagne stuitte niet alleen Louboutin tegen de borst, ook Canadese studente grafisch ontwerp Rosea Lake was niet blij met de campagne. Rosea is de bedenkster van het project ‘Judgments’, waar de ‘Vrijheid of islam’-actie op is gebaseerd. "Ze hebben zonder toestemming mijn werk gebruikt", zegt ze op de blog Roodwild. "Ik ben boos over het feit dat ze mijn idee hebben gebruikt om iets dergelijks te promoten. Ik verafschuw dit volledig." Verder zei ze: Ik zou hierover wel met advocaten willen overleggen, echter, ik heb zelf absoluut  niet de middelen om mevrouw Van dermeersch of haar juridisch team te bekampen.” Van dermeersch gaf vorige week al toe dat de inspiratie voor de campagne kwam van het werk van de Canadese studente.

Het is overigens niet de eerste keer dat een Vlaams Belanger het niet zo nauw neemt met auteursrechten bij het verspreiden van hun gedachtegoed. In 2009 verbood de rechtbank verspreiding van een VL-krantje wegens auteursrechtschending en wees een schadevergoeding toe aan de rechthebbende. In het krantje werd zonder toestemming de fotomontage ‘Dishes’ van kunstenaar Till Nowak gebruikt.

In 2011 gebruikte het Vlaams Belang een karikatuur gebaseerd op ‘De Wilde Weldoener’, een Suske en Wiske strip die werd gebruikt om de burgemeester van Gent, Daniel Termont, op de hak te nemen. De rechtbank achtte dat er geen sprake was van een parodie en dus wel van schending van auteursrecht, hiertegen ging het Vlaams Belang echter in hoger beroep. Het Hof in Brussel heeft hierover afgelopen jaar prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Auteur: Sarah Tobée

BRON: gva.be, demorgen.be


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

sac louis vuitton donderdag 19 juni 2014 01:14

Elle fut couper par la blonde . sac louis vuitton http://www.lusakagroup.com/image/lvuitton.asp

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.