NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Logo voor commerciële on demand mediadiensten

Logo voor commerciële on demand mediadiensten

Aanbieders van commerciële mediadiensten op aanvraag die zich hebben aangemeld bij het Commissariaat voor de Media (vanaf 1 november 2011 verplicht) moeten hun naam, plaats van vestiging en contactgegevens in hun mediadienst vermelden, evenals de naam van het Commissariaat als de verantwoordelijk toezichthouder (art. 3.29b Mediawet). Voor dit laatste heeft het Commissariaat nu een logo beschikbaar gesteld:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke commerciële on demand mediadiensten moeten zich aanmelden?

 

Op grond van de beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag moeten aanbieders van (kort gezegd) on demand videodiensten zich aanmelden als de dienst voldoet aan de volgende criteria:

1. de commerciële mediadienst is gebaseerd op een catalogus; en

2. de commerciële mediadienst heeft als hoofddoel het aanbieden van video's; en

3. het video-aanbod valt onder de redactionele verantwoordelijkheid van de aanbieder; en

4. de commerciële mediadienst heeft een massamediaal karakter; en

5. de commerciële mediadienst is een economische dienst.

 

Volgens de toelichting op de beleidsregels betekent ‘redactionele verantwoordelijkheid’ dat de aanbieder van de mediadienst effectieve controle uitoefent over de keuze van de video’s en de organisatie ervan.

 

Voor ‘effectieve controle’ is vereist dat er doorslaggevende invloed kan worden uitgeoefend op zowel de keuze van het videoaanbod als op de organisatie ervan. Onder organisatie van de video’s wordt in ieder geval verstaan de wijze van plaatsing in de catalogus en de wijze van presentatie.

 

Ook de overige criteria worden nader uitgewerkt in de toelichting op de beleidsregels. Aanbieders die redactionele verantwoordelijkheid hebben voor een commerciële mediadienst op aanvraag die voldoet aan bovengenoemde criteria, moeten zich sinds 1 november 2011 aanmelden bij het Commissariaat voor de Media en zich houden aan de regels in de Mediawet.

 

BRON: Commissariaat voor de Media


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.