NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Level playing field ondanks informatieachterstand

Level playing field ondanks informatieachterstand

Enige tijd geleden schreef ik al over de casuistische aanpak van zaken over een level playing field in het aanbestedingsrecht. In een recente zaak over de aanbesteding van het openbaar vervoer in Haaglanden-Stad werd dit nog eens duidelijk.

De huidige vervoerder in de Haaglanden-Stad is HTM. Concurrent en mede-inschrijver Veolia is van mening dat het bestek onvoldoende informatie bevat is, zodat er voor inschrijvers anders dan HTM een kleinere kans is op gunning. De vraag die beantwoord dient te worden is of Haaglanden met de informatie die zij aan de inschrijvers heeft verstrekt en met de wijze waarop de aanbestedingsprocedure is ingericht een voldoende mate van ‘level playing field’ heeft gecreëerd en daarmee invulling heeft gegeven aan het beginsel van gelijke behandeling van inschrijvers en het waarborgen van gelijke kansen. Daarbij geldt dat op de aanbestedende dienst geen verplichting rust om alle inschrijvers op voorhand in een gelijkwaardige positie te brengen.

Als uitgangspunt stelt de rechtbank dat:

“van schending van het aanbestedingsrecht niet slechts sprake is indien de mededinging tussen inschrijvers volledig is uitgesloten, maar ook indien een informatievoorsprong op voor de inrichting van de inschrijving wezenlijke punten tot ongelijke kansen voor de inschrijvers kan leiden.”

De rechtbank geeft vervolgens aan dat onvermijdelijk is dat HTM, als huidige concessiehouder een bepaalde informatievoorsprong heeft ten opzichte van de overige inschrijvers. Dit is op zichzelf niet reeds onrechtmatig, aldus de rechtbank. Veolia stelde nog dat zij niet beschikte over bepaalde informatie die noodzakelijk was voor het doen van een aanbieding. Het gaat dan om informatie over de dienstregeling, de onderhoudsstaat van de bussen en de personeelsopgaven, waarover HTM in ieder geval wel beschikte.

De rechtbank wijst dit argument af. Vast staat immers dat Veolia deze informatie wel, hoewel rijkelijk later dan HTM, heeft ontvangen. Voorshands is volgens de rechtbank niet gebleken dat Haaglanden-Stad doelbewust informatie zou hebben achtergehouden, noch dat zij gehouden zijn meer informatie te verstrekken dan zij thans gedaan hebben. Volgens de rechtbank brengt het feit dat Veolia pas veel later dan HTM over bepaalde informatie beschikte, niet mee dat sprake is van een schending van de beginselen van het aanbestedingsrecht.  

Lees de hele uitspraak hier

BRON: Rechtspraak.nl en Pianoo.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.