NL EN

Lesje herroepingsrecht voor LOI

Net als mijn blog van vorige week, ook deze week weer een zaak met een klein financieel belang maar wel informatieve waarde. Dit keer betreft het een vonnis van de kantonrechter in Utrecht tussen persoon X en de LOI.

X had zich ingeschreven voor een opleiding HBO Rechten à EUR 1.775,-. Na ontvangst van de doos met lesmateriaal bleek dat X doordat ze aan Q-koorts lijdt niet in staat zou zijn om de opleiding te volgen. X schreef daarom een brief aan LOI en stuurde het lesmateriaal terug. LOI heeft de retourzending echter niet geaccepteerd onder verwijzing naar haar algemene voorwaarden en eist alsnog betaling van het volledige bedrag. LOI stapt daarvoor zelfs naar de rechter.

De algemene voorwaarden van LOI vermelden over retourzending het volgende:

“Je hebt een bedenktijd van zeven (7) dagen. Binnen zeven (7) dagen na de door ons in onze bevestiging aan jou genoemde datum, kun je de overeenkomst nog zonder opgave van redenen ontbinden. Als je de overeenkomst ontbindt binnen deze ontbindingsperiode, dien je het eventueel ontvangen studiemateriaal binnen zeven (7) dagen na de ontvangst daarvan retour te zenden aan de LOI."

Hiermee probeert LOI de regeling omtrent het herroepingsrecht voor consumenten te implementeren. Deze regeling is neergelegd in art. 7:46d van het Burgerlijk Wetboek en bepaalt dat een consument, tot zeven werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen mag ontbinden. Dit geldt overigens alleen voor overeenkomsten die ‘op afstand’ zijn gesloten, dus bijvoorbeeld via internet of telefoon.

LOI maakt echter een tweetal fouten:
- de bedenktijd is niet 7 dagen, maar 7 werkdagen.
- de bedenktijd gaat niet in op het moment dat LOI de overeenkomst bevestigt, maar op het moment dat de consument het product ontvangt.

Daar komt nog bij dat LOI niet heeft kunnen bewijzen dat zij X op het juiste moment op de hoogte heeft gesteld van het herroepingsrecht. Dat moest LOI op grond van art. 7:46c BW namelijk doen uiterlijk op het moment dat LOI het lesmateriaal aan X leverde. De straf op het niet tijdig of volledig informeren van X is dat de bedenktijd verlengd wordt tot maar liefst 3 maanden. De kantonrechter oordeelt dat daarvan in dit geval sprake is geweest. Doordat de bedenktijd 3 maanden bedraagt, was X ruim binnen de termijn met haar retourzending en hoeft zij niets te betalen.

Een mooie overwinning voor X, die met het voeren van deze procedure alvast meer ervaring heeft opgedaan dan menig afgestudeerde HBO recht. Indien er voor X een carriere als advocate in het verschiet ligt, heeft ze de eerste overwinning in ieder geval al op zak!

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.