NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Kort: twee uitspraken over opheffen gelegd beslag

Kort: twee uitspraken over opheffen gelegd beslag

Mijn oog viel op twee uitspraken in het overzicht van www.rechtspraak.nl,  allebei inzake beslag.

De eerste zaak betreft de vraag of een gelegd beslag opgeheven moet/kan worden als het verzoekschrift ("request") niet in overeenstemming is met de beslagsyllabus. De rechter concludeert dat doorslaggevend is of de voorzieningenrechter géén verlof zou hebben verleend als de beslagleggende partij wél die feiten in de beslagrequesten vermeld had, welke zij volgens de wederpartij op grond van de beslagsyllabus had moeten vermelden. De samenvatting beschrijft het als volgt: "Vordering tot opheffing conservatoire beslagen omdat de beslagrequesten niet in overeenstemming waren met de beslagsyllabus. Kantonrechter oordeelt dat de beslagsyllabus geen wet in materiël zin is doch slechts kan worden aangemerkt als een samenstel van op artikel 21 Rv gebaseerde aanbevelingen waaraan de rechter geenszins gebonden is. Doorslaggevend is of aangenomen moet worden dat de voorzieningenrechter geen verlof zou hebben verleend als de beslagleggende partij wel die feiten in de beslagrequesten vermeld had, welke zij volgens de wederpartij op grond van de beslagsyllabus had moeten vermelden. Dat is niet het geval."
Lees hier de uitspraak.

De tweede uitspraak betreft de vraag of een beslag moet/kan worden opgeheven als er reeds een vonnis is gewezen, waartegen beroep loopt. Hier dient een belangenafweging plaats te vinden, waarbij het vonnis zelf ook een rol speelt. De samenvatting beschrijft het als volgt: "Kort geding. Opheffing beslag. Ondanks de omstandigheid dat in eerste aanleg inmiddels een vonnis is gewezen, heeft het beslag nog steeds een conservatoir karakter, aangezien het vonnis (nog) niet is betekend (art. 704 lid 1 Rv). Een vordering tot opheffing van een conservatoir belag op de grond dat de vordering tot verzekering waarvan het beslag is gelegd door de bodemrechter is afgewezen moet niet zonder meer worden toegewezen voor zover tegen dat vonnis hoger beroep is ingesteld. Ook dan moeten de wederzijdse belangen worden afgewogen, waarbij de omstandigheid dat de bodemrechter in eerste aanleg reeds uitspraak heeft gedaan moet worden meegewogen. Belangenafweging valt uit in het voordeel van de beslagene. De beslaglegger handhaaft de beslagen enkel als pressiemiddel om de beslagene ertoe te bewegen zich neer te leggen bij het vonnis van de bodemrechter, waaraan inmiddels is voldaan. Dat is geen rechtens te respecteren belang."
Lees hier de uitspraak.

 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.