NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Kort geding over www.kleinkindonbereikbaar.nl

Kort geding over www.kleinkindonbereikbaar.nl

Tijdens een kort geding vandaag voor de Voorzieningenrechter te Utrecht is geëist dat de gegevens van een ouderpaar en twee kinderen worden verwijderd van de website www.kleinkindonbereikbaar.nl. De website wordt beheerd door de heer Rijke. Op de site kunnen grootouders foto's en gegevens plaatsen van hun kleinkinderen, met wie zij geen contact hebben. Rijke hoopt dat door de site er een beter contact kan ontstaan tussen grootouders en kleinkinderen.

Volgens de eisers in het kort geding wordt inbreuk gemaakt op hun privacy, omdat de namen, geboortedata en woonplaats van hun kinderen op de website worden vermeld. De betreffende kinderen zouden ook al aangesproken worden naar aanleiding van de publicatie op de website. Rijke stelt als webbeheerder niet verantwoordelijk te zijn voor het plaatsen van de gegevens. Die worden gepubliceerd door de grootouders die van de site gebruikmaken, zo voerde hij aan.  De rechter doet op 3 juli uitspraak. Nu Rijke mijns inziens naar aanleiding van het verzoek dat aan hem gedaan zal zijn om de gegevens te verwijderen (notice and take down), hieraan evident gehoor had dienen te geven, zal hij naar ik verwacht veroordeeld worden om de gegevens te verwijderen.

Klik hier voor het hele bericht.

BRON: Nu.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (3)

Reinier Rijke maandag 22 juni 2009 08:47

Het ligt iets genuanceerder, de "leverancier van informatie diensten" is onder voorwaarden niet verantwoordelijk voor de geplaatste gegevens, tenzij die "kennelijk onrechtmatig" zijn. Zie BW 6:196c, en andere uitspraken van de voorzieningen rechter die in vergelijkbare cases de provider vrijspraken. Reinier Rijke (zonder 'de' graag, zorgvuldigheid!).

Wanda van Kerkvoorden maandag 22 juni 2009 09:24

Geachte heer Rijke,

Dank voor uw reactie. Uw naam heb ik aangepast, deze stond dan kennelijk verkeerd in de persberichten.

Uw aanvulling is correct, echter, op het moment dat er een melding komt dat er onmiskenbaar onrechtmatige informatie is geplaatst, dient die tussenpersoon conform art. 196c lid 4 BW op te treden, wil hij zelf niet aansprakelijk worden geacht. Nu het volgens de casus evident privacy gevoelige informatie betreft van kinderen, wiens ouders daarvoor geen toestemming hebben verleend, had er mijns inziens tot verwijdering van die gegevens c.q. het ontoegankelijk maken moeten worden overgegaan. De meeste websites hebben daarvoor een zogenaamde notice and take down procedure.

Wanda van Kerkvoorden

Reinier Rijke vrijdag 3 juli 2009 13:04

Zojuist heb ik de uitspraak vernomen: eisers krijgen gelijk. Opvallend is dat het hele artikel 196c in feite opzij is geschoven: de rechter baseert zich vrijwel uitsluitend op de Wbp. En haalt daar mijns inziens minder relevante overwegingen bij, bijvoorbeeld babyfoto's (bij de gewraakte publicatie van de 2 kinderen staat helemaal geen foto), commercieel belang van mediation aanbieders, mijn recht op vrije meningsuiting (heb ik niet aangevoerd, en daar gaat het mij niet om) en enkele kleine inconsistenties.
Teleurstellend voor de betrokken grootouders: hun laatste strohalm om hun kleinkinderen te laten weten dat ze van hen houden is verdwenen. Eén telefoontje van zoon naar moeder had dit alles overbodig gemaakt.

Juridisch interessant, persoonlijk een drama voor de grootouders.

Reinier Rijke.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.