NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Koop op afstand ook ontbinden zonder levering

Koop op afstand ook ontbinden zonder levering

Een creatief vonnis van de kantonrechter in Assen over de bedenktijd en het recht op ontbinding bij een webshop aankoop. Wat was er aan de hand? Gedaagde partij had fietsonderdelen besteld op de webshop van Bonus Bikes. Aan het einde van het bestelproces gebeurde hem wat mij ook wel eens is overkomen: hij werd onaangenaam verrast door hoge kosten (administratiekosten, verzendkosten). Door die kosten wilde hij van de bestelling af maar Bonus Bikes stelde zich op het standpunt dat er al een overeenkomst tot stand was gekomen. Omdat gedaagde weigerde te betalen zijn de fietsonderdelen nooit geleverd maar eiste Bonus Bikes wel volledige betaling.

De vraag is natuurlijk allereerst of er wel een overeenkomst tot stand is gekomen. Als die kosten niet voor of tijdens het bestelproces zijn gecommuniceerd, maar pas achteraf bekend zijn gemaakt, zou je kunnen stellen dat er geen sprake is van aanbod en aanvaarding, en dus niet van een overeenkomst. Het aanbod was immers niet volledig, toen het eenmaal wel volledig was (nl. prijs inclusief kosten) werd het niet aanvaard. Maar goed, dit hangt dus van de omstandigheden af en die blijken verder niet uit het vonnis. De kantonrechter lost het creatiever op.

Hij zegt dat áls er een overeenkomst tot stand zou zijn gekomen, deze is aan te merken als koop op afstand. Artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de koper binnen zeven dagen na ontvangst van het gekochte de koopovereenkomst mag ontbinden. Dit wordt ook wel de bedenktijd of zichttermijn genoemd. In dit geval had de koper echter niets ontvangen. Hij wilde al direct van de koop af. Dat maakt volgens de kantonrechter niet uit. Als je binnen zeven dagen na ontvangst mag ontbinden, dan mag je dat ook voor ontvangst, aldus de kantonrechter. Interessant, want zo staat het niet in de wet. Het past mijns inziens echter wel binnen de bedoeling van deze wettelijke regeling voor koop op afstand. Die is er namelijk in gelegen dat de koper op voorhand maar moeilijk zicht heeft op wat hij precies koopt. In de meeste gevallen heeft dat betrekking op het product zelf (je koopt een mooie zonnebril via internet maar eenmaal op je hoofd blijkt de bril je helemaal niet te staan), maar in dit geval dus op de kosten. De wet bepaalt bovendien met zoveel woorden dat de koper mag ontbinden zonder opgaaf van reden.

Omdat het hier gaat om consumentenbescherming kan je deze regeling niet ten nadele van de consument beperken. De termijn van zeven dagen begint te lopen na ontvangst van het gekochte product. Maar zolang je als webshop niet levert, is die termijn nog niet gaan lopen en kan de consument dus altijd ontbinden, blijkt uit deze zaak.

Kortom, een opmerkelijke uitspraak die weliswaar niet past binnen de letterlijke tekst van de wettelijke regeling maar wel recht doet aan de geest van die regeling.  

BRON: ITenRecht


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

Arno Lodder vrijdag 25 maart 2011 14:17

Boeiend. Uitkomst kan ik me in vinden, ratio van recht op retour heeft overigens met gebrek aan touch-and-feel op afstand te maken dus in die zin is een beroep naar de geest niet passend. Anderzijds is het natuurlijk zo dat zonder opgaaf van reden mag worden ontbonden, dus lijkt me het ook hier langs die lijn gelegitimeerd (scheelt ook onnodige op-en-neer zending)

sterenborg vrijdag 22 april 2011 17:17

vb van zonnebrillen passen; tijd voor een update... Had je de app maar eerst moeten downloaden :) http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110421_zonnebrillen_passen_met_je_iphone/

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.