NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Klacht uit Open Source land tegen IBM wegens mainframe-monopolie

Klacht uit Open Source land tegen IBM wegens mainframe-monopolie

Het Franse bedrijf TurboHerculus heeft tegen IBM wegens machtsmisbruik een klacht ingediend bij de Europese Commissie. IBM heeft TurboHercules vervolgens gewezen op de octrooien die IBM bezit.. De Open Source community is daar niet blij mee, aangezien IBM heeft beloofd om zijn octrooien niet tegen Open Source ontwikkelaars te gebruiken.

 

TurboHerculus is een bedrijf dat een software-emulator heeft ontwikkeld voor IBM's software “Hercules”, de software implementatie voor de IBM mainframe architectuur. Met deze software-emulator kunnen niet-mainframe besturingssystemen mainframe applicaties draaien op bijvoorbeeld AMD en Intel systemen. Dergelijke systemen zijn aanmerkelijk goedkoper dan mainframes. Met andere woorden, door de emulator hoeft men niet per se mainframes te gebruiken, maar kan men deze nabootsen via andere hardware.

 

IBM koppelt zijn mainframe besturingssystemen echter aan IBM-hardware. TurboHercules kan zijn Open Source software-emulator daardoor niet aan mainframeklanten aanbieden die een Open Source oplossing willen.

 

Om toch toegang daartoe te krijgen heeft TurboHercules IBM verzocht om het besturingssysteem tegen redelijke voorwaarden in licentie te geven. IBM zou dit verzoek meermaals hebben afgewezen. TurboHercules verzoekt de Europese Commissie daarom om IBM op grond van het mededingingsrecht te verplichten om zijn besturingssysteem los te koppelen van de mainframe-hardware.

 

IBM heeft ook in de VS al een mededingingsrechtelijk onderzoek tegen zich lopen vanwege zijn mainframe producten. In Europa is tevens al een klacht neergelegd door PSI over de handelspraktijken van IBM.

 

In reactie op de klacht van TurboHercules zou IBM het Franse bedrijf hebben laten weten dat de emulator de octrooien van IBM schendt. In de Open Source wereld is dit opgenomen als een beschuldiging dat TurboHercules de octrooien van IBM zou schenden. Dit is niet goed gevallen, aangezien IBM in 2005 heeft beloofd om haar octrooien niet tegen Open Source ontwikkelaars in te roepen.

 

IBM stelt in een brief aan TurboHercules echter niet dat TurboHercules de vermeende inbreuk op de octrooien van IBM moet staken. IBM handhaaft daarmee niet zijn octrooien jegens de Open Source community. 

 

Mijns inziens lijkt het dat IBM stelt dat het geen misbruik maakt van haar machtspositie, omdat het bedrijf diverse octrooien heeft verkregen op de architectuur. De klacht van TurboHercules zou daarom falen.

 

Mijns inziens is dat juist. IBM stelt niet dat TurboHercules de vermeende inbreuk op de octrooien zou moeten staken. Bovendien is IBM in beginsel gerechtigd om exclusief gebruik te maken van haar octrooirechtelijk beschermde werken. Er bestaat echter nog wel een - zeer beperkte - mogelijkheid voor TurboHercules om IBM via mededingingsrechtelijke weg te dwingen om licenties op de octrooien te verlenen (vergelijk bijvoorbeeld de Microsoft-zaak en de IMS Health-zaak).

 Om de video te bekijken dient u social media cookies te accepteren.
Klik hier om alle cookies te accepteren. 

Lees hier en hier de berichten.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.