NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • KB gaat online ‘nazi-stukken’ beveiligen tegen misbruik

KB gaat online ‘nazi-stukken’ beveiligen tegen misbruik

Zoals een goede bibliotheek in het digitale tijdperk betaamt, scant de Koninklijke Bibliotheek haar archief en maakt dit online toegankelijk. Enige tijd geleden ontstond hier ophef over toen de KB bekend maakte ook nazi-stukken, zoals de NSB-krant Volk en Vaderland, op deze manier voor het publiek toegankelijk wilde maken.

 

Demissionair minister Hirsch Ballin liet weten dat een dergelijke actie van de KB wel eens strafbaar zouden kunnen zijn. De bibliotheek zou dan immers hoogst discriminerende teksten publiceren en dat is een misdrijf volgens artikel 137e van het Wetboek van Strafrecht (lid 1):

 

Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

 

Nou heeft onze minister van justitie wel eens eerder laten zien dat hij moeite heeft met toepassing van het strafrecht in de online wereld. Ik noem als voorbeeld maar weer eens het geval Bert Brussen (zie mijn eerdere posts hierover). In het geval KB was de opstelling van de minister aanleiding voor het stellen van Kamervragen. Naar aanleiding van deze vragen heeft Hirsch Ballin zich inmiddels op het standpunt gesteld dat online openbaarmaking van de documenten door het KB niet strafbaar is omdat de openbaarmaking “ten behoeve van zakelijke berichtgeving” geschied (zie de hiervoor geciteerde tekst van de strafbepaling). De minister stelt wel nog een aanvullende voorwaarde, namelijk dat de openbaarmaking “met de nodige zorgvuldigheidswaarborgen is omgeven”. Deze zouden dan bestaan, zo lezen we in het antwoord van de minister, uit waarschuwende teksten en technische beveiliging “om misbruik van discriminerende teksten te voorkomen en ongebreidelde digitale verspreiding tegen te gaan”.

 

Nou ben ik geen strafrecht advocaat, maar ik vind het toch gek dat wanneer wordt geconcludeerd dat de openbaarmaking geschiedt in het kader van zakelijke berichtgeving (en er dus niet aan de delictomschrijving wordt voldaan), de KB nog aan allerlei aanvullende voorwaarden moet voldoen teneinde strafvervolging te voorkomen. Los daarvan kan je natuurlijk de nodige vraagtekens zetten bij de effectiviteit van de door de minister verlangde ‘zorgvuldigheidswaarborgen’ teneinde ongebreidelde verspreiding tegen te gaan.

 

Tot slot, zou Bert Brussen hier nog iets aan hebben? Hij heeft de gewraakte Twitter-bedreiging van Wilders in zijn weblog toch herhaald uit hoofde van zijn taak als journalist? Dat is dan toch ook in het kader van ‘zakelijke berichtgeving’?

BRON: Tweakers


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

M.W dinsdag 7 september 2010 11:37

Mmm. Bert Brussen is er niet vies van mensen die het niet met hem eens zijn te bedreigen op zijn weblog. De man geloof ik niet direct op zijn woord als hij zegt dat hij alleen maar iets kopieerde om iets aan de kaak te stellen. Ga hem nou niet als voorbeeld van verkrachte vrijheid van meningsuiting zien.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.