NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Kansspelautoriteit maakt afspraken met Hyves en publiceert factsheet handhaving

Kansspelautoriteit maakt afspraken met Hyves en publiceert factsheet handhaving

Na afspraken te hebben gemaakt met Facebook, heeft de Kansspelautoriteit (“KSA”) ook met Hyves een regeling getroffen over het verwijderen van reclame. Op basis daarvan zal Hyves na een melding van de KSA bij Nederlandses gebruikers reclame voor illegale kansspelen verwijderen.

Handhaving

Op de website van de KSA staat sinds kort een toelichting hoe de KSA in het geval van handhaving te werk gaat. Het “factsheet” vermeldt dat het op de Nederlandse markt aanbieden van een online kansspel zonder vergunning “in beginsel” een overtreding is. Opvallend is dat er niet wordt verwezen naar de prioriteringscriteria die de KSA sinds vorig jaar bij de handhaving hanteert (.nl extensie, website in het Nederlands te raadplegen en reclame op radio, tv of in printmedia gericht op Nederlandse markt).

In een handhavingstraject worden de volgende stappen doorlopen:

 • Opstellen rapport met beschrijving van de overtreding;
 • Toezending rapport en mogelijkheid betrokkene om schriftelijk of mondeling  (hoorzitting) op het rapport te reageren;
 • Besluit KSA of er al dan niet sprake is van een overtreding. Bij een overtreding kan de KSA een boete opleggen tot maximaal € 780.000, - of zelfs tot 10% van de omzet. Daarnaast kan de KSA een last geven om de overtreding te staken, dit onder de aanzegging van een dwangsom. 
 • Tegen een boetebesluit staat binnen 6 weken bezwaar open. Tegen de beslissing op het bezwaar staat (hoger) beroep open. Besluiten worden in principe openbaar gemaakt, na verwijdering van bedrijfsvertrouwelijke en persoonlijke gegevens.

De KSA adviseert om bijstand in te schakelen van een gemachtigde of advocaat die bekend is met het Nederlandse rechtssysteem. Dat kunnen wij zeker onderschrijven,mede gezien het risico op hoge boetes.

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.