NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Kamervragen verstrekken internetdata aan VS

Kamervragen verstrekken internetdata aan VS

SP Kamerlid Gesthuizen heeft afgelopen woensdag aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een viertal vragen ingezonden over het door Google verstrekken van internetdata aan de Amerikaanse autoriteiten:

 

"Vraag 1

 

Bent u bekend met het artikel "Google turns over user data in 94% of US demands. Facebook, Yahoo!, Microsoft? Who knows"?

Vraag 2

 

Kunnen de Amerikaanse autoriteiten, door verzoeken om informatie aan Google, op een eenvoudige manier gegevens opvragen over Nederlandse internetgebruikers? Zo ja, aan welke wettelijke kaders zijn deze verzoeken gebonden?

Vraag 3

 

Welke andere online diensten, die veel gebruikt worden door Nederlandse consumenten, verstrekken informatie aan de Amerikaanse autoriteiten?

Vraag 4

 

Vindt u dat deze manier van handelen bijdraagt aan de uitholling van de privacybescherming van de Nederlandse burger?"

Vorige week berichtte ik al dat eenzelfde zorg werd geuit in Europa door Sophie in 't Veld.

BRON: officielebekendmakingen.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.