NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Kamervragen over Facebook-filter

Kamervragen over Facebook-filter

Onlangs werd bekend dat Facebook op zoek gaat naar criminele activiteiten. Met behulp van speciale software worden chatberichten automatisch gefilterd op “verdachte inhoud”, waarbij met name gedacht moet worden aan seksueel getinte conversaties. De software kijkt onder meer naar de relatie tussen de Facebook-gebruikers die privéberichten naar elkaar sturen. De conversaties worden bovendien vergeleken met chats van eerdere “sexual predators”. Indien verdachte content wordt gesignaleerd, wordt deze gecontroleerd door een medewerker van Facebook, waarna wordt besloten of verdere stappen – zoals het informeren van de politie – nodig zijn.

Zo deed zich – aldus Facebook – in de praktijk de situatie voor waarin een 13-jarig meisje op Facebook in gesprek raakte met een 30-jarige man. Op een gegeven moment ging het gesprek over seks, en spraken zij af voor de volgende dag. Inmiddels had de Facebook-software de conversatie echter al “geflagged” en had een Facebook-medewerker de politie gebeld. De man werd aangehouden.

Naar eigen zeggen neemt het personeel van Facebook geen kennis van de conversaties, maar scant de software globaal de berichten. De software zou maar weinig “false positives” generen (dat wil zeggen dat ten onrechte een conversatie als “verdacht” wordt bestempeld). De intensiteit van de software zou toenemen naarmate de betreffende personen een minder duidelijke relatie met elkaar hebben, nog maar net “bevriend” zijn, of nauwelijks “mutual friends” hebben. Andere indicatoren voor de tool zijn een groot leeftijdverschil tussen de gespreksdeelnemers en/of het feit dat de personen zich ver van elkaar bevinden.

Het privacybeleid van Facebook staat het afgelopen jaar volop ter discussie. Omdat bekend werd dat Facebook nogal wat data bijhoudt en opslaat,  is zij thans onderwerp van een groot privacy-onderzoek door de Ierse Commissaris voor Privacybescherming. Het feit dat Facebook nu de conversaties tussen gebruikers filtert op mogelijke criminele activiteiten, wakkert deze discussie natuurlijk alleen maar aan.

Het bericht was dan ook reden voor kritische kamervragen van Gerard Schouw (D66). Schouw vroeg Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie onder meer opheldering over de gebruikte methode, over welke activiteiten Facebook als “crimineel” aanmerkt en hoeveel gevallen er inmiddels aan de autoriteiten zijn gemeld.

In zijn reactie geeft Minister Opstelten aan niet te beschikken over details over de werkwijze van Facebook. Volgens Opstelten heeft de privacytoezichthouder in Ierland, waar het Europese kantoor van Facebook is gevestigd, in het kader van het lopende privacy-onderzoek naar Facebook, vragen gesteld. Ook zou het onderwerp binnenkort ter sprake komen in de Artikel 29-werkgroep, waarin alle Europese privacytoezichthouders zijn verenigd.

Opstelten geeft wel aan van mening te zijn dat het opsporen van criminelen een taak is die door, dan wel onder verantwoordelijkheid van de overheid, dient te geschieden. Met dit uitgangspunt lijkt niet verenigbaar dat Facebook – zonder een daartoe strekkend verzoek afkomstig van de opsporingsinstanties – zelfstandig op onderzoek uitgaat.

Op de vraag, of de handelwijze van Facebook in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) – waarbij natuurlijk met name moet worden gedacht aan het verbod op het verwerken van strafrechtelijk persoonsgegevens –  zwijgt Opstelten. Daar moeten volgens hem de autoriteiten waar de gegevensverwerking plaatsvindt, over oordelen.

Naar mijn mening valt echter te betwijfelen of de handelwijze van Facebook in overeenstemming is met de Wbp. De uitzondering op het verbod tot verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens, neergelegd in artikel 22 Wbp, lijkt zich in deze situatie niet voor te doen. Een verwerking van strafrechtelijke gegevens kan onder lid 2 sub b van dit artikel geoorloofd zijn, indien de verwerking geschiedt ten behoeve van de bescherming van de belangen van de verantwoordelijke (in dit geval: Facebook). Voorwaarde is echter wel dat het gaat om strafbare feiten die zijn, of op grond van feiten en omstandigheden naar verwachting zullen worden gepleegd, jegens de verantwoordelijke (Facebook) of jegens personen die in zijn dienst zijn. Die situatie lijkt hier niet aan de orde, aangezien de maatregel niet de belangen van Facebook beschermt, maar die van (minderjarige) Facebook-gebruikers.

BRON: overheid.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.