NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Kamer maakt korte metten met downloadverbod

Kamer maakt korte metten met downloadverbod

De kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat er recent weer discussie is ontstaan over een downloadverbod;

verzoekt de regering, af te zien van voorstellen tot wetswijzigingen die een downloadverbod tot stand brengen of anderszins het recht op het maken van een thuiskopie beperken,

 

en gaat over tot de orde van de dag.”

 

Zo luidde de motie-Verhoeven die donderdag werd aangenomen door de Tweede Kamer. De afgelopen weken was er (opnieuw) veel discussie ontstaan over de mogelijke invoering van een downloadverbod. Vorig jaar had een meerderheid van de Tweede Kamer zich nog duidelijk uitgesproken tegen een downloadverbod, maar na een opvallende draai van de PvdA kwam deze meerderheid op de tocht te staan en besloot staatssecretaris Teeven een poging te doen om zijn handhavingsplannen weer op te pakken. Een week later sprak Jeroen Recours van de PvdA zich echter alsnog uit tégen een downloadverbod, waarna D’66 – nota bene gesteund door de PvdA – bovengenoemde motie indiende, die alle partijen dwong om kleur te bekennen.

 

Dat gebeurde. Een Kamermeerderheid steunde de motie, waarmee een downloadverbod nu definitief van tafel lijkt. In plaats daarvan wordt het Nederlandse thuiskopiestelsel – op grond waarvan het downloaden voor eigen gebruik door particulieren is toegestaan – gehandhaafd en wordt met ingang van 1 januari 2013 een nieuw Thuiskopiebesluit ingevoerd, om een billijke compensatie voor auteurs te waarborgen. Op grond van dit besluit moet een heffing moet worden betaald over bijvoorbeeld tablets en mp3-spelers.

 

Ik juich deze uitkomst van harte toe. In mijn eerdere blogs (hier en hier) heb ik al aangegeven dat en waarom een downloadverbod niet de oplossing vormt voor de auteursrechtproblematiek op internet. Een downloadverbod zal er niet toe leiden dat auteurs meer verdienen. Dat blijkt wel uit de praktijk in overige Europese landen. Bovendien heeft een dergelijk verbod implicaties voor de privacy van internetgebruikers. In plaats van steeds strengere auteursrechthandhaving, het criminaliseren van individuele internetgebruikers en het beperken van grondrechten, moet dan ook worden gezocht naar andere modellen die recht doen aan alle betrokken. Het blokkeren van websites en het aanpakken van tussenpersonen, zoals Teeven dat wilt, is niet het geëigende middel. Websiteblokkades hebben – zo is inmiddels wel gebleken – geen enkel effect en beperken op grove wijze fundamentele grondrechten als de informatievrijheid en het recht op privacy.  

In plaats daarvan moet worden gestreefd naar de ontwikkeling van legale alternatieven voor piraterij om het legale aanbod te vergroten, en moet ervoor gezorgd worden dat auteurs de vergoeding ontvangen waar zij recht op hebben.

 

Een andere motie van D’66 en PvdA, waarin de regering wordt verzocht om ervoor zorg te dragen dat ISP’s niet als politieagent worden ingezet door het opleggen van blokkades van het internet, werd aangehouden. Het is echter te hopen dat ook die motie binnenkort wordt aangenomen.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.