NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Italiaanse Wikipedia offline in reactie op 'aftapwet’

Italiaanse Wikipedia offline in reactie op 'aftapwet’

Onlangs schreef ik al over een Italiaans wetsvoorstel dat de uitingsvrijheid op internet ernstig zou aantasten. Het ging toen om de zogenaamde ‘one strike and you’re out’ wet, die het mogelijk maakt dat burgers afgesloten worden van het internet na slechts één (beweerde) inbreuk en zonder rechterlijk toezicht. Deze week kwam mij opnieuw nieuws ter ore over een schokkend wetsvoorstel in Italie. De ‘aftapwet’, zoals hij al door het leven gaat, is bedoeld om smaad op internet tegen te gaan.

Artikel 29 van de aftapwet verplicht elke beheerder van een website om, als iemand klaagt over content die smadelijk voor hem of haar is, binnen 48 uur een rectificatie te plaatsen. Opvallend is met name dat het niet uitmaakt of de klacht terecht is of niet. Niet alleen is er geen voorafgaande toetsing door een rechter, de beheerder zelf mag ook geen afweging maken. De enkele klacht is dus voldoende om de beheerder te verplichten de informatie offline te halen.

Dit gaat natuurlijk rechtstreeks in tegen de waarborgen die onder andere het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) biedt. In art. 10 EVRM is de vrijheid van meningsuiting neergelegd. Dat artikel bepaalt dat een beperking van die vrijheid alleen kan wanneer deze bij wet voorzien is, in een democratische samenleving noodzakelijk is en in het belang van (onder andere) de bescherming van de goede naam of rechten van anderen.

Duidelijk is dat een beperking van de vrijheid van meningsuiting altijd een afweging met zich mee moet brengen. Het belang van degene wiens goede naam wordt aangetast dient afgewogen te worden tegen het belang van degene die de informatie heeft geplaatst om zijn of haar mening te uiten. Daarbij spelen verschillende aspecten een rol, waaronder de waarheid van de informatie.

De aftapwet gaat volledig voorbij aan een dergelijke afweging, waardoor het mijns inziens onmogelijk in stand kan blijven bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

De Italiaanse versie van Wikipedia is in reactie op het wetsvoorstel voorlopig offline. De website wil een duidelijk statement maken om mensen te waarschuwen tegen de beknotting van hun online uitingsvrijheid. Op de website is nu, in plaats van de grote hoeveelheid artikelen, een bericht te vinden:

With this announcement, we want to warn our readers against the risks arising from leaving to the arbitrary will of any party to enforce the alleged protection of its image and its reputation. Under such provisions, web users would be most probably led to cease dealing with certain topics or people, just to "avoid troubles".

BRON: Webwereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.