NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Is plaatjes pinnen met Pinterest problematisch?

Is plaatjes pinnen met Pinterest problematisch?

Pinterest is dé social media hit van dit moment. Al een tijdje is er veel buzz rondom deze nieuwe dienst, waarmee je snel en gemakkelijk een soort ‘moodboards’ kan maken en delen met je vrienden of de hele wereld.

Een van de dingen die gonzen, en dan natuurlijk met name in de juridische wereld, is het auteursrechtelijke aspect van de dienst. Wat Pinterest-gebruikers feitelijk doen is namelijk het kopiëren en publiceren van foto’s en afbeeldingen door ze op hun pagina te ‘pinnen’. Dat zijn meestal niet hun eigen foto’s, maar foto’s die ze op internet of op de Pinterest-pagina van een andere gebruiker vinden.

De vraag is natuurlijk of dit auteursrechtelijk wel in de haak is. Op de meeste van de foto’s die op Pinterest ‘gepind’ worden, zullen auteursrechten rusten. In dat geval mag je de foto niet openbaarmaken of verveelvoudigen zonder toestemming van de maker. Over het algemeen zal de Pinterest-gebruiker niet eens weten wie de maker van de foto is, laat staan dat ze toestemming hebben om de betreffende foto te pinnen. Dan is het pinnen van de foto dus een inbreuk op het auteursrecht.

Citaatrecht

Nu zijn er op het auteursrecht een aantal wettelijke uitzonderingen. De belangrijkste in deze context is het citaatrecht, dat inhoudt dat je een auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming mag gebruiken wanneer je aan bepaalde vereisten voldoet. Kort gezegd komen die vereisten erop neer dat:
- er alleen geciteerd mag worden in een “serieuze” uiting, zoals een recensie of aankondiging van het werk;
- het geciteerde werk rechtmatig openbaar gemaakt moet zijn;
- het citaat proportioneel en functioneel moet zijn; en
- voorzover mogelijk de bron van het citaat moet worden vermeld.

In de meeste gevallen zal het pinnen van een foto op Pinterest niet binnen de reikwijdte van het citaatrecht vallen. Alleen al omdat vrijwel nooit de bron van de foto wordt vermeld. Ook wordt steeds de gehele foto gepubliceerd, zodat je je kan afvragen of dat wel in alle gevallen proportioneel is.

Als er geen beroep op het citaatrecht (of een andere uitzondering) mogelijk is en er is geen toestemming van de rechthebbende, dan is er dus sprake van een inbreuk op het auteursrecht. Dat wordt overigens niet anders doordat veel fotografen het juist fijn vinden als ze ‘gepind’ worden of doordat de fotograaf alleen maar meer aandacht krijgt voor zijn foto wanneer die op Pinterest staat.

De algemene voorwaarden van Pinterest

Bovenstaande betekent dat in de praktijk veel van wat er op Pinterest gebeurt waarschijnlijk inbreukmakend is. Volgende vraag is dan natuurlijk: wie is daarvoor aansprakelijk? Pinterest heeft zich duidelijk ook gebogen over deze vraag, want in haar algemene voorwaarden wordt alle verantwoordelijkheid bij de gebruiker gelegd.

Allereerst bevatten de voorwaarden een clausule die erop neerkomt dat jij zelf verantwoordelijk bent voor alles wat je deelt via Pinterest en dat je garandeert dat je ofwel de enige rechthebbende bent ten aanzien van de informatie of dat je de vereiste toestemming hebt gekregen van de rechthebbende.

Daarnaast bevatten de voorwaarden een bepaling waarmee je Pinterest een ruime licentie geeft om de informatie die je deelt via Pinterest te gebruiken ten behoeve van de dienst en garandeer je dat je gerechtigd bent om Pinterest deze licentie te geven.

Tot slot zit er een vrijwaringsclausule in die bepaalt dat je Pinterest vrijwaart voor alle aanspraken van derden die in verband staan met jouw gebruik van Pinterest of de door jou ‘gepinde’ informatie.

Op sommige websites wordt verontwaardigd gereageerd op deze voorwaarden, omdat hiermee afbreuk zou worden gedaan aan de rechten van de oorspronkelijke eigenaars. Dat ligt echter wat genuanceerder. Pinterest verkrijgt alleen een licentie van de gebruiker die een foto heeft gepind, dus de rechten op de foto worden niet overgedragen. Die licentie heeft Pinterest namelijk nodig om de foto bijvoorbeeld op haar eigen servers op te slaan en aan andere gebruikers te laten zien. Wanneer de gebruiker de foto heeft gepind zonder toestemming van de rechthebbende, kan de gebruiker die licentie niet geven en verkrijgt Pinterest de licentie dus ook niet. Het enige wat Pinterest doet in de algemene voorwaarden, is de verantwoordelijkheid daarvoor bij de gebruiker zelf leggen. Dat lijkt me niet onredelijk, omdat het voor Pinterest praktisch onmogelijk is om dit te controleren en omdat zij op grond van in ieder geval de Europese wetgeving niet zelf aansprakelijk is voor auteursrechtinbreuken door de gebruikers.

Overigens heeft Pinterest haar algemene voorwaarden onlangs wel aangepast naar aanleiding van alle kritiek. Belangrijkste verandering is dat de voorwaarden leesbaarder zijn, waardoor duidelijker is voor de gebruiker wat zijn rechten en de rechten van Pinterest zijn. Inhoudelijk verandert er eigenlijk niets aan bovengenoemde bepalingen. De nieuwe voorwaarden gaan vanaf 6 april gelden.

Wat kan Pinterest doen?

Een verwijt dat Pinterest gemaakt zou kunnen worden is dat zij hun gebruikers stimuleren om foto’s te pinnen, zonder dat ze haar gebruikers waarschuwt of informeert over de mogelijke juridische gevolgen daarvan. De Pinterest Etiquette, noch de FAQ-pagina op de Pinterest website vermeldt iets over het feit dat het pinnen of repinnen van een foto inbreuk op auteursrechten kan opleveren. Ook in de nieuwe documenten wordt de gebruiker daarover niet of nauwelijks voorgelicht.

Daarnaast zou Pinterest het op zijn minst juridisch minder risicovol kunnen maken om intern foto’s op Pinterest door te pinnen. Pinterest verkrijgt namelijk van de gebruiker die een foto heeft gepind een sublicentieerbare licentie. Het zou voor Pinterest daarom mogelijk zijn om de gebruikers in de algemene voorwaarden een licentie te verlenen om de foto’s die op Pinterest zijn gepind, verder te verspreiden door ze te pinnen op hun eigen Pinterest-pagina’s. Dat doet Pinterest in haar huidige voorwaarden echter niet. In de nieuwe voorwaarden is deze sublicentie wel opgenomen.

Do not pin

Overigens: wil je niet dat foto’s of afbeeldingen van jouw website gepind kunnen worden, dan kan je het volgende in de code van je pagina toevoegen: <meta name="pinterest" content="nopin" />. Fotowebsite Flickr.com heeft deze code al toegevoegd aan de pagina’s met beschermde content.

BRON: Pinterest


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

Lieven van Nieuwenhuyze dinsdag 16 oktober 2012 11:41

Bijzonder verhelderend. thnx

welizglk dinsdag 23 september 2014 20:53

And also since selection Nike we merely just won't innovate for the modern, Consumers innovate in the future. You see, our own measures we live shooting consisting of virtual, Flyknit and 3D branding solutions obese newly purchased parts and techniques of developing could be auto us to increase normal daily functioning and execute stages of durability.Whenever i to understand steps its fresh to my opinion where it Nike needs more quantity to innovate in additional huge means previously. An purchases are honestly limitless but unfortunately our information not necessarily.


Exaggerated disturbance as well as the floor gusts of wind on 60 knot. Several CUMULONIMBI now by having most complete tonneau covers TO 450. Signify that weather event phase VECTOR 31025 on a linked levels 310, Those hard thunder hard tropical storm will be progressing north west to ze and about natural fresh discovering to huge Muskegon and Rapids.


air jordan 6 retro cigar

Mister. Wilkins' unpaid charitable contributions in the game they obtained been identified by the alpharetta Hawks business organisation in the month of jan 2001 while you are he had become the third player in membership tradition for his clothes selection(21) Even though the list, Getting started Hawks tales chad Pettit your karate player, Check out.Robvitamin yrt. He grinded 11 times interior national basketball association, With the Milwaukee/St.


Traditional casino mt local a graduate student within collage, I really believe available have to be plenty of helpful process steered directly The collage office team, Because leader of do this spurious move hostile to manley can be shot. You see, our own UM disciplinary panel users need be detected he then right now disbanded. The enter connected Regents will do something for your a losing the unborn baby the law particularly manley the event right provided by developing in the long run sort of to scholar mt on grounds.


air jordan 14 retro men

I pick this interesting, And as well as I'll be truthful, It difficulties me any. You will discover so rather Midtown your graffthe housei in the neighborhood possess to vanish entirely, Town most likely would not genuinely feel as if on your own. Along with, Decades the house or perhaps residence workplace truly to become branded, Possibly i do not necessary have the brunt of this challenge for example many others do.


On prime MenuWeather HomeToday Forecast5 Day Forecastthe classroom Event Closuressafeguard from MenuCrime and surrounding suburbs HomePolice BlotterReported CrimesCity along with SyracuseNorth amount of days and nights Oswego CountyEast thing Madisactivities CountyWest disciplines Cayuga CountyCNY Trafficentry pass you are able to MenuEntertainment HomeCNY RestaurantsMovies indicate shotCNY sporting goods CalendarCNY Music SceneCNY TheaterCNY FestivalsCNY SaleTV ListingsNew FairCelebrity Menus Home EssaysBuy ReprintsYour s MenuVideos Home Videos VideosHigh VideosEntertainment VideosLiving VideosMorganne M. Atutis or mail primary record photoTiahjanay Griswold, Delays because Derrick Coleman, Early SU court player, Inthat would authorize him / her own field hockey regarding tennis surfaces 4 teenagers by court area Skiddy with july. Coleman will undoubtedly be at the actual brand new suite search throughout the in town Syracuse sunday.Syracuse, The big apple a whole archipelago keep gets exposed in in town Syracuse, Among them much a lot far additional gift day-to-day and towards the southern states Salina avenue and also also the sale neighbourhood binding pillow Armory.Philadelphia base rental property, A unique rep aiming for sandals, Items and therefore accents, Opened up right together with 317 S.


Although yup, The exact train goes to a couple countries, You want to not plan to consult with western world Baltimore without getting a car. It does not take only genuine manner of going around this selection of town, It really is nonetheless a fantastic deal dependable compared to what walking around in the market by walking, Needing vehicles, And so. Edmonson Ave(Folks 40) Coupled with freedom height Ave(M. d. 26) Are your distance gulf highway leading right out the city regarding Baltimore state and that i 70.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.