NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Internetvrijheid op de politieke agenda: het Manifest voor Internetvrijheid

Internetvrijheid op de politieke agenda: het Manifest voor Internetvrijheid

Het kabinet Rutte is gevallen. Op 12 september 2012 zullen er Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. Dit betekent dat politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s moeten schrijven. Bits of Freedom, de organisatie die opkomt voor internetvrijheid- en privacy, hielp een handje en schreef het Manifest voor Internetvrijheid, in de hoop dat politieke partijen internetvrijheid serieus  nemen en uitdrukkelijk opnemen in hun verkiezingsprogramma.

Het Manifest onderstreept het belang van een open internet dat voor iedereen toegankelijk is en waar privé-communicatie ook daadwerkelijk privé blijft. Daartoe zijn in het Manifest 11 (actie)punten opgenomen:

1.     Beperkingen op (fundamentele) grondrechten moeten streng worden getoetst. Elke inperking moet voldoen aan de vereisten van noodzakelijkheid, proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit. Daarnaast moet elke beperking van grondrechten – conform de rechtspraak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – zijn “voorzien bij wet”, wat betekent dat deze gebaseerd moet zijn op een duidelijke en toegankelijke wettelijke bepaling.

2.     Bij de ontwikkeling van IT-systemen en databanken, moet privacybescherming het uitgangspunt zijn. Privégegevens moeten optimaal beveiligd worden.

3.     Nederlandse burgers moeten meer inzicht in en controle krijgen over het gebruik van hun gegevens online. Slechts na toestemming mogen bedrijven (persoons)gegevens verwerken, en dit bovendien slechts voor duidelijk omschreven doeleinden.

4.     Het communicatiegeheim moet beschermd worden. Hiertoe moet de Grondwet worden aangepast zodat alle vormen van communicatie daaronder vallen.  Het aftappen en/of onderscheppen van gegevens door opsporingsdiensten moet alleen mogelijk zijn op grond van een concrete verdenking en na een voorafgaande toetsing door de rechter.

5.     De online informatievrijheid moet beschermd worden: legale informatie op het internet moet voor iedereen toegankelijk zijn en het verwijderen van informatie van websites moet niet kunnen zonder voorafgaande rechterlijke toetsing. Preventieve voorafgaande controle of filtering is ontoelaatbaar.

6.     De bewaarplicht moet worden afgeschaft: de verplichte opslag van gebruik- en verkeersgegevens van miljoenen gebruikers door telefonie- en internetaanbieders levert een grove inperking van het recht op privacy en databescherming op, terwijl de noodzaak van de bewaarplicht allerminst is aangetoond.

7.     Er moet een evenwichtig cybersecuritybeleid komen dat het internet daadwerkelijk veiliger maakt, maar tegelijkertijd grondrechten respecteert.

8.     Het auteursrecht moet op de schop: Nederland moet afzien van de invoering van maatregelen als een downloadverbod en websiteblokkades. In plaats van hardnekkig vast te houden aan steeds strenger wordende auteursrechthandhaving, moet gekeken worden naar andere, serieuze oplossingen en betaalmodellen die tegemoet komen aan de auteursrechtproblematiek op internet.

9.     Netneutraliteit, het beginsel dat internet providers al het internetverkeer hetzelfde moeten behandelen, zodat individuele internetgebruikers gebruik kunnen maken van de toepassingen en diensten van hun keuze, moet worden beschermd.

10.  Nederland moet tegen het omstreden anti-piraterijverdrag ACTA stemmen. ACTA is op ontransparante wijze tot stand gekomen en de inhoud van het verdrag vormt een bedreiging voor internetvrijheid- en privacy. In plaats hiervan zou Nederland een eigen flexibel en innovatief handhavingsbeleid voor intellectueel eigendomsrecht moeten ontwikkelen.

11.  De aangekondigde meldplicht datalekken moet snel worden ingevoerd. Op grond hiervan zijn de overheid en het bedrijfsleven verplicht om lekken van persoonsgegevens direct te melden aan slachtoffers.

Naar mijn mening een mooie lijst met actiepunten, die hopelijk door een groot aantal partijen wordt overgenomen in hun verkiezingsprogramma. Internet is in onze maatschappij inmiddels een eerste levensbehoefte geworden en is – als bron van informatie en manier van communicatie – niet meer weg te denken uit ons leven. Grondrechten gelden onverkort op internet. Internetvrijheid en privacy zijn dan ook belangrijk, maar zijn tot nu toe in de politiek onderbelicht gebleven. Dit terwijl Nederland, zo onderstreept het Manifest, op een flink aantal punten kan bijdragen aan meer en betere bescherming van internetvrijheid en privacy.

 

BRON: Bits of Freedom


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (3)

Pierre Spaninks zaterdag 5 mei 2012 11:31

Waarom hebben jullie het Manifest ingekort? En dan ook nog eens met van die tendentieuze herformuleringen als "het auteursrecht moet op de schop." Ik verwijs iedere serieuze belangstellende graag naar de integrale tekst op http://www.bof.nl waar bijvoorbeeld over auteursrecht veel genuanceerder staat:

"Het auteursrecht is bedoeld om de productie en distributie van cultuur te bevorderen en kunstenaars te belonen. Van achterhaalde maatregelen als het downloadverbod en websiteblokkades worden kunstenaars én gewone Nederlanders de dupe. Nederland moet nieuwe betaalmodellen voor creatieve werken zoals films, muziek en boeken op internet onderzoeken. Nederland moet afzien van maatregelen die internetvrijheid ondermijnen, zoals het downloadverbod, websiteblokkades,
monitoring van surfgedrag en afsluiting van internet."

Caroline de Vries zaterdag 5 mei 2012 11:58

Beste Pierre, in mijn blog wilde ik het Manifest samenvatten. Het leek me niet nodig om de tekst integraal over te nemen, aangezien ik ook al een link had opgenomen naar de volledige tekst.

Bram Alkema zaterdag 5 mei 2012 12:55

Mooi en lekker anti-totalitair. Klinkt goed.

Paar puntjes
Ik zou ACTA niet een anti-piraterij verdrag noemen. Piraten zijn zeerovers, geen merk- of auteursrecht inbreukers.
Beleids vorming rondom ACTA is niet perse transparanter of verdachter dan anders. Dat soort dingen maken rechters uit.

Beleidsmatig:
Een lobby komt verder als je zegt wat je wel wilt. We brengen geen echte alternatieven.

Semi- vrijwillige centrale registratie van persoonsgegevens leidt altijd tot problemen. Waar is het alternatief? OAuth API calls naar mijn decentrale prive databank?
Auteurs automatisch compenseren met tijdelijke monopolies leidt altijd tot problemen. Daar moet een alternatief voor komen. Noem eens een? Belastingkorting?
Opsporing van mogelijke fraude op het internet gaat niet met de huidige regelgeving. Daar moet een alternatief voor komen. Noem eens wat? Maritiem recht of interpol opsporingsbevoegdheid uitbreiden?EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.