NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Internet speelt doorslaggevende rol bij ontmaskering moordenaar

Internet speelt doorslaggevende rol bij ontmaskering moordenaar

Recent, op 28 oktober jl., heeft de Engelse rechter de Nederlander Vincent T. een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor de moord op zijn Engelse buurvrouw Joanna Yeates.

 

De 25-jarige vrouw werd, nadat zij op 17 december verdween, op Eerste Kerstdag 2010 gevonden in een greppel nabij Bristol. Zij was met geweld (namelijk door wurging) om het leven gekomen. De zaak kreeg veel aandacht in de Engelse pers en was voorwerp van een grootschalig onderzoek. Op 20 januari 2011 werd de 33-jarige Vincent T., buurman van het slachtoffer, gearresteerd. Twee dagen later werd hij officieel beschuldigd van moord.

Al vrij snel bekende Vincent T. zijn buurvrouw te hebben gedood, maar hij ontkende te hebben gehandeld met voorbedachte rade. Dit ging er bij de Engelse jury evenwel niet in, omdat Yeates maar liefst 43 verwoningen verspreid over haar lichaam had. Naar verluid zou Joanna Vincent T. bij haar thuis hebben uitgenodigd en een flirterige opmerking hebben gemaakt. Toen zij echter protesteerde toen Tabak vervolgens toenadering zocht, kneep hij haar keel dicht. Moord met een seksuele motivatie, zo luidde dan ook het oordeel van de Engelse rechtbank in Bristol van afgelopen week.

 

Sinds de uitspraak zijn er een aantal details uit het politierapport uitgelekt die nog nauwelijks aandacht hebben gekregen in de pers. Zoals bekend, heeft de verdwijning van Yeates haar familie en de politie een week lang in onzekerheid gelaten. Over de ontmanteling van de moordenaar was tot op heden weinig bekend. Uit het politierapport blijkt nu echter dat Vincent T. zélf een sleutelrol heeft gespeeld bij zijn arrestatie, namelijk door… te internetten. Vincent T. heeft namelijk na de datum van Yeates’ verdwijning allerlei websites bezocht die het (voor de politie) overduidelijk maakten dat hij de moordenaar was.

 

T. bezocht onder meer herhaaldelijk Google Earth, waar hij inzoomde op de plek waar hij het lichaam van zijn buurvrouw had gedumpt. Verder deed hij internet-onderzoek naar de snelheid waarmee een lichaam vergaat (hij bekeek zelfs een video van de wijze waarop een menselijk lichaam ontbindt) en keek hij elk uur op de website van de lokale politie. Daarnaast bezocht hij Wikipedia-pagina’s om erachter te komen welke straffen er stonden op moord respectievelijk doodslag en deed hij Google-searches naar “sexual offences”. Mede op basis van deze bevindingen is Vincent T. in januari 2011 gearresteerd.

 

Al met al heeft het internetgebruik van Vincent T. er in belangrijke mate aan bijgedragen dat de politie hem op het spoor kwam. Met zijn surfgedrag heeft Vincent T. zijn eigen graf gegraven.

Alhoewel het natuurlijk wenselijk is dat moordenaars als Vincent T. worden opgespoord en opgesloten, roept dit verhaal mijns inziens wel enige privacy-gerelateerde vragen op: mág de politie dit zomaar doen? Het lijkt erop dat er in deze zaak sprake was van een wel zéér vergaande monitoring van het internetverkeer.

 

Toegegeven, het internetgebruik van T. was niet erg “slim”. Maar is hier niet tegelijkertijd sprake van een aanzienlijke schending van T’s privacy door de Britse autoriteiten? Hoe weet de Britse politie anders precies welke websites T. heeft bezocht en hoe vaak? Ik ben erg benieuwd of, en zo ja in hoeverre, de Britse politie (en de politie in andere landen) bij het monitoren van het internetgebruik gebonden is aan (strenge) regels die de privacy van de internetgebruiker waarborgen. Want ondanks de positieve uitkomst in de Yeates-zaak (de ontmaskeringvan haar moordenaar), ben ik toch wel van mening dat de politie niet zomaar het internetverkeer van talloze mensen in de gaten mag houden, op zoek naar potentiële verdachten. Daar moet wel een goede reden en/of aanleiding voor bestaan.

BRON: Hyped.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

king woensdag 9 november 2011 13:02

de situatie geeft al aan dat het een goede reden betreft de dader zn verloop op internet na te gaan

Syb donderdag 10 november 2011 11:57

Ik ben het met je eens Caroline. In dit specifieke geval heeft het monitoren van internetverkeer (mede) geleid tot een aanhouding en heeft de verdachte ook nog eens bekend schuldig te zijn aan haar dood. Maar tijdens het onderzoek is wellicht ook het internetverkeer van 10 onschuldige personen gecheckt. Of wellicht gebeurt hetzelfde in allerlei andere zaken. En waar ligt dan de grens: moet dergelijk monitoren alleen mogelijk zijn bij zaken waarin iemand dood is gegaan (moorde, doodslag etc.) of mag het ook bij verdachten van 'kleinere' delicten? En zo ja, is de ondergrens dan een zedendelict, een roofoverval, een winkeldiefstal? Het is een vrij vergaande inbreuk op iemands privacy om tot in detail zijn internetgebruik te volgen. Het lijkt me dan ook dat er strenge richtlijnen dienen te zijn voor dergelijk monitoren.
Zou de politie of het OM in NL zoiets mogen denk je? Ik betwijfel het...Aan de andere kant, privacy wordt al jaren ingeperkt door allerlei wetgeving...

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.