NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Interflora Adword advertenties zijn merkinbreuk in Engeland, maar ook in Nederland?

Interflora Adword advertenties zijn merkinbreuk in Engeland, maar ook in Nederland?

 

 

 

 

Wat was er ook weer aan de hand?

Marks & Spencer (M&S) gebruikte in 2008 de aanduiding “Interfora”, varianten daarop (zoals "interflora bloemen”, "interflora bezorging”, "interflora.com”, "interflora co uk”) als trefwoorden (adwords) voor haar Adword-campagne. Als dit trefwoord werd ingetypt verscheen een van de volgende advertenties:

 

M&S Flowers Online
Beautiful Fresh Flowers & Plants
Order by 5pm for Next Day Delivery
www.marksandspencer.com/flowers

M&S Mother's Day Flowers
Spoil Your Mum on Mothers Day
Wide Range of Mothers Day Flowers at M&S
www.marksandspencer.com/mothers_day

M&S Lillies Offer
Save £10 on Lillies Today Only
Flower Freshness Guarantee at M&S
www.marksandspencer.com/flowers

Interfora meende dat M&S daarmee merkinbreuk pleegde. De Engelse rechter (High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division) stelde vervolgens prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU. Het Hof antwoordde - samengevat - dat het gebruik van een (bekend) merk van een concurrent als trefwoord  onder bepaalde voorwaarden wel en niet toegestaan is.

De houder van een bekend merk kan daarentegen met name niet verbieden dat concurrenten op basis van trefwoorden die overeenkomen met dit merk reclame laten verschijnen waarin een alternatief voor de waren of diensten van de houder van dit merk wordt voorgesteld, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van de houder van dat merk wordt aangeboden, zonder dat deze reclame tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van het bekende merk anderszins worden aangetast.”  

Echter imitaties van het product of dienst aanbieden is niet geoorloofd en evenmin is het aantasten van de herkomstfunctie van het merk. Van dat laatste is sprake als de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker “onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.”

Hierna was het weer de beurt aan de Engelse rechter om op basis van deze antwoorden  van het Europese Hof te beoordelen of voornoemde Adwords van M&S op basis van het trefwoord Interflora wel of geen inbreuk maken.

Het Engelse High Court of Justice Chancery Division oordeelde 21 mei jongstleden - na een prachtige uiteenzetting van jurisprudentie en feiten - dat de Adwords van M&S een inbreuk vormden op de merkrechten van Interflora. Juist omdat een aanzienlijk deel van voornoemde internetgebruikers zou kunnen menen dat bloemen bezorgingsdienst van M&S tot het Interflora network behoorde.

Taking into account the factors mentioned by the CJEU, the factors relied upon by Interflora and the factors relied upon by M & S, the conclusion I have reached is that, as at 6 May 2008, the M & S advertisements which are the subject of Interflora's claim did not enable reasonably well-informed and reasonably attentive internet users, or enabled them only with difficulty, to ascertain whether the service referred to in the advertisements originated from the proprietor of the Trade Marks, or an undertaking economically connected with it, or originated from a third party. On the contrary, as at 6 May 2008, a significant proportion of the consumers who searched for "interflora" and the other Signs, and then clicked on M & S's advertisements displayed in response to those searches, were led to believe, incorrectly, that M & S's flower delivery service was part of the Interflora network. Thus M & S's use of the Signs had an adverse effect on the origin function of the Trade Marks. Furthermore, I conclude that this is still the case even now. It follows that M & S has infringed the Trade Marks (...).

Zoals ook uit deze Engelse uitspraak blijkt, zal de uitslag met name afhangen van de kennis van de internetgebruiker van en de wijze waarop hij/zij naar Adwords kijkt. De Engelse rechter besteedt hieraan veel aandacht. Of de door hem geschetste Engelse internetgebruiker anno 2008 en nu gelijk is aan de Nederlandse of Benelux internetgebruiker, valt nog te bezien. Het internettende publiek dat op zoek is naar bloemen is bovendien ook een ander publiek dat op zoek is naar bijvoorbeeld mobiele kantoorruimtes.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.