NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Interessant verbintenisrechtelijk vonnis ivm mislukte oplevering database

Interessant verbintenisrechtelijk vonnis ivm mislukte oplevering database

De rechtbank Arnhem heeft een interessant en goed gemotiveerd vonnis gewezen in een geschil tussen CTA en Soundsight over de oplevering van een database. De bedoeling was om een website met database aan te leveren voor het kunnen verkopen van muziekstukken. Het project escaleert en Soundsight trekt de stekker eruit. Beide partijen claimen schade in deze procedure. De rechtbank volgt het hele verbintenisrechteijke stramien: is er een overeenkomst, de kwalificatie ervan, ontbinding en verzuim, ongedaanmakling en schadevergoeding (en verzuim).

Ik hou de bespreking kort, en adviseer het vonnis gewoon rustig te lezen. De rechtbank begint met het uitleggen van de vorderingen. Hieruit blijkt maar weer hoe genuanceerd het verbintenissenrecht kan liggen.  Vervolgens toetst de rechtbank de beĆ«indiging door Soundsight. Die kan de toets der kritiek niet doorstaan, met name omdat Soundsight zelf kennelijk vond dat er nog geen overeenkomst was. Een latere poging tot ontbinding door Soundsight loopt spaak in verband met het ontbreken van verzuim. De rechtbank concludeert dat Soundsight het CTA daarom onmogelijk heeft gemaakt de overeenkomst na te komen.Soundsight is daarmee volgens de rechtbank in verzuim geraakt en is zelf toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming. Daarom kan de door CTA gevorderde ontbinding (voor de toekomst) worden toegewezen. (Slim, daarmee omzeilt CTA de ongedaanmaking voor wat betreft het verleden. Hoe zich dat overigens verhoudt tot het aan Sounsite geleverde is mij niet duidelijk geworden uit het vonnis.) Ook is er (terecht)ruimte voor vergoeding van de schade. De rechtbank volgt daarmee artikel 6:277, het positief contractsbelang.  Deze schadevergoeding bestaat uit de vergoeding die was overeengekomen minus de besparingen die CTA heeft genoten als gevolg van het feit dat zij de resterende werkzaamheden niet heeft hoeven verrichten. Daaromtrent mogen partijen zich van de rechter eerst nog uitlaten.

Lees hier het gehele vonnis.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.