NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Inbreuk op website-ontwerp: DPA is voorwaardelijk veroordeeld

Inbreuk op website-ontwerp: DPA is voorwaardelijk veroordeeld

Eerder berichtte ik over de zaak More-In vs. DPA. In het geschil was er sprake van vermeend auteursrechtinbreuk, van de website die DPA in gebruik heeft, op het ontwerp van More-In. Vrijdag heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan. De inbreukvorderingen van More-In zijn door de rechtbank voorwaardelijk toegewezen, in die zin is bepaald dat More-In aan deze veroordeling geen rechten kan ontlenen indien DPA voor het gebruik van het ontwerp alsnog €4.000,- aan More-In betaalt.

De voorzieningenrechter oordeelt als volgt:

‘More-In beroept zich, terecht, niet op de bouwstenen die DPA aanvoert zelf te hebben aangedragen, maar op de manier waarop die bouwstenen visueel in het ontwerp verwerkt zijn. (...)’

De bouwstenen betreffen de twitter followers- en call me now-button en tevens de koersinformatie. Het ontwerp van More-In is door de rechter voldoende oorspronkelijk bevonden en komt dus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking:

‘Daarbij spelen met name de volgende elementen een rol: de vlakverdeling, de tekstverdeling (waar de tekstblokken zijn geplaatst en waar juist niet), het kleurgebruik (hoewel de kleuren rood en grijs door DPA zijn aangedragen zijn met het gebruik van die kleuren veel verschillende mogelijkheden) de twee horizontale balken boven en onder, het DPA-logo linksboven in beeld, het roze tekstblok onder met daarin de laatste publicaties, de twee afbeeldingen als button rechts, de zigzag rode lijnen tussen de verschillende divisies van DPA Group links in de bovenste balk en de manier waarop de beurskoers van DPA onder wordt weergegeven in blokjes. Al deze elementen maken dat het ontwerp kan worden aangemerkt als een voortbrengsel van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Op het ontwerp rust derhalve auteursrecht.’

De voorzieningenrechter is, gelet op de totaalindruk van zowel het ontwerp van More-In als de nieuwe website van DPA, van oordeel dat DPA bij het vormgeven van haar nieuwe website te weinig afstand genomen heeft van het ontwerp van More-In. In een aantal afzonderlijke elementen heeft DPA zonder dat de noodzaak daarvoor is gesteld of gebleken precies of nagenoeg dezelfde keuze gemaakt als More-In in haar ontwerpvoorstel, waardoor de totaalindruk in belangrijke mate overeenstemt. De conclusie luidt dat DPA met het gebruik van de website die sinds 16 juni 2010 in de lucht is inbreuk maakt op het auteursrecht van More-In:

‘Wel zal DPA de mogelijkheid gegeven worden de onrechtmatigheid van het gebruik van het ontwerp weg te nemen, door alsnog voor het gebruikte ontwerp te betalen. Het belang van More-In bij haar vordering is er immers in gelegen dat zij schade geleden heeft doordat zij inspanningen heeft verricht waarvoor zij geen vergoeding heeft ontvangen.’

Daarbij: ‘Gelet op het voorgaande zal de veroordeling het huidige gebruik van de website te staken een voorwaardelijke zijn, in die zin dat zal worden bepaald dat More-In aan deze veroordeling geen rechten ontlenen kan indien DPA haar voor het gebruik van het ontwerp €4000,- exclusief BTW betaalt.’

Lees de hele uitspraak hier

 

Door: Liisa Janssens

BRON: boek9.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.