NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Inbreken beveiligde wifi-verbinding volgens Hof niet strafbaar

Inbreken beveiligde wifi-verbinding volgens Hof niet strafbaar

Een vreemde uitspraak deze week van het Gerechtshof Den Haag: het inbreken op een beveiligde wifi-verbinding is geen computervredebreuk.

Wat was er aan de hand? Een scholier had door middel van een post op een voor iedereen toegankelijke website een schietpartij op zijn school aangekondigd. Hij had dit dreigement gepost via een beveiligde wifi-verbinding van een ander die hier geen weet van had. De jongen werd door het Hof schuldig bevonden aan bedreiging, maar van computervredebreuk was geen sprake. Webwereld vroeg mij wat ik van deze uitspraak vond. Ik heb gezegd dat naar mijn mening het Hof de wet toch wat te beperkt heeft uitgelegd, maar dat deze uitspraak wel aangeeft dat de strafrechtelijke route in dit soort zaken niet voor de hand ligt. Los het civielrechtelijk maar op, heeft het Hof waarschijnlijk gedacht. Een veelzeggende overweging van het Hof: Dit gedrag moge maatschappelijk ongewenst zijn in zoverre dat derden gratis ‘meeliften’ op een gewoonlijk door de rechtmatige gebruiker betaalde internetverbinding die daarmee als regel aan bandbreedte verliest, strafrechtelijk relevant is het niet.”

Hacking of computervredebreuk is strafbaar. Artikel 138ab van het Wetboek van Strafrecht bepaalt in lid 1:

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan. Van binnendringen is in ieder geval sprake indien de toegang tot het werk wordt verworven:
a. door het doorbreken van een beveiliging,
b. door een technische ingreep,
c. met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of
d. door het aannemen van een valse hoedanigheid.

In dit geval is het duidelijk dat de scholier zich door middel van het doorbreken van een beveiliging toegang heeft verschaft tot de router. Dat wordt ook door het Hof bevestigd, maar vervolgens oordeelt het Hof dat  geen toegang werd verkregen tot een ‘geautomatiseerd werk’. Ook dat lijkt mij niet juist. Artikel 80sexies van het Wetboek van Strafrecht bepaalt: “Onder geautomatiseerd werk wordt verstaan een inrichting die bestemd is om langs elektronische weg gegevens op te slaan, te verwerken en over te dragen.” Een router lijkt mij bij uitstek onder deze definitie te vallen.

Ik ben van mening dat het Hof niet alleen de wet te beperkt heeft uitgelegd, maar bovendien onvoldoende oog heeft gehad voor de ernst van de gedraging. Het gaat in deze zaak natuurlijk niet alleen om het gratis meeliften van een betaalde internetverbinding van een ander. Het gaat erom dat deze jongen met opzet heeft ingebroken op een beveiligde verbinding om vervolgens deze verbinding te misbruiken voor het doen van ernstige dreigementen. Deze route heeft hij vast niet gekozen om gratis mee te liften, er zijn immers genoeg onbeveiligde of beveiligde maar gratis wifi-verbindingen waarvan hij gebruik had kunnen maken. Dat heeft hij niet gedaan. Maar door zijn handelwijze heeft hij wel een ander meegesleept in een strafzaak. De politie stond eerst op de stoep bij de abonnee van de gebruikte wifi-verbinding. En dan heb je wel wat uit te leggen als je een beveiligde verbinding hebt. Zo ben je plotseling verdacht van het beramen van terroristische activiteiten. Ik vind dat nogal wat. Maar volgens het Hof valt het allemaal wel mee:: De gedraging is daarmee van een heel andere orde dan degene die is strafbaar gesteld in artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht.” Ik vind dat het Hof hier de plank echt heeft misgeslagen en geen enkele blijk heeft gegeven begrip te hebben voor de impact en de potentiële gevaren van het inbreken op een, nota bene beveiligd, netwerk. Het OM heeft gelukkig inmiddels aangekondigd naar de Hoge Raad te gaan.

Zie hier en hier de berichtgeving op Webwereld. Zie ook de blog van Jan-Jaap Oerlemans.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Victor vrijdag 18 maart 2011 14:51

Vreemde gang van zaken die het Hof hier tentoon spreidt.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.