NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Impliceert verbod handelsnaamgebruik ook wijziging inschrijving KvK?

Impliceert verbod handelsnaamgebruik ook wijziging inschrijving KvK?

De rechter te Dordrecht vindt van wel. Ik ben het er wel mee eens. Het gaat hier om een zogenaamd executiegeschil betreffende het gevolg geven aan een eerder vonnis. In het eerdere vonnis was Vloerconsulting opgelegd om binnen 3 dagen na betekening van het vonnis het gebruik van de handelsnaam [ ] Vloerconsulting B.V. danwel van enige daarop gelijkende naam te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000. Echter, pas meer dan een week later is door Vloerconsulting de statutaire naam ] Vloerconsulting B.V. alsmede de gelijknamige handelsnaam uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vloertechniek zegt vervolgens dwangsommen aan, waarop Vloerconsulting dit executiegeschil aanhangig maakt. De rechter overweegt dat "een redelijke uitleg van het vonnis brengt met zich mee dat het registreren en geregistreerd houden van de handelsnaam [ ] Vloerconsulting B.V. in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, aan te merken is als een ingevolge het vonnis verboden gebruik van de handelsnaam [ ] Vloertechniek. Door die inschrijving is namelijk verwarring te duchten bij het publiek tussen beide ondernemingen. Immers, alleen al via de website van de Kamer van Koophandel is het voor het publiek mogelijk om het handelsregister te raadplegen door te zoeken op een bedrijfsnaam. In het kader van een correcte naleving van het vonnis was Vloerconsulting dus gehouden de handelsnaam uit te schrijven, althans te wijzigen." Lees hier het hele vonnis. Tip: de uitschrijving althans wijziging separaat vorderen!

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Gijsbert Brunt zaterdag 4 juli 2009 12:45

Menno,
Ik wil een zienswijze toevoegen. Hoe verhoudt deze redelijke uitleg zich met de vaste rechtspraak dat inschrijving in het handelsregister (net als overigens het registreren van een domeinnaam) uitdrukkelijk geen gebruik is van de handelsnaam. Die enkele inschrijving biedt dus geen handelsnaambescherming tegen verwarring. Is die enkele inschrijving dan wel gebruik in strijd met het vonnnis?geen gebrgeeen

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.