NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • IFOSS Law Book: deel 4 - persoonlijkheidsrechten van de auteursrechthebbende op software

IFOSS Law Book: deel 4 - persoonlijkheidsrechten van de auteursrechthebbende op software

Recent is het boek “The International Free and Open Source Software Law Book” verschenen bij Open Source Press GmbH (redactie: Ywein Van den Brande, Shane Coughlan en Till Jaeger). Het boek bevat juridische analyses van Free en Open Source Software naar het recht van diverse landen. Het Nederlandse hoofdstuk is verzorgd door SOLV’s advocaten Wouter Dammers en Wanda van Kerkvoorden. Op deze weblog zal iedere week een onderwerp uit deze bijdrage worden behandeld.

 

Eerder blogde ik al over de bescherming van software (in het algemeen), wie als de auteur van software kan worden aangemerkt en de exclusieve rechten van deze auteur(s).

 

Deze week behandel ik de morele- of persoonlijkheidsrechten van deze auteur(s).

Persoonlijkheidsrechten beschermen de relatie tussen de auteur en het werk. Persoonlijkheidsrechten zien op het recht van de auteur, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen:

a. om zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid;

b. om zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt;

c. om zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid; en

d. het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.

Persoonlijkheidsrechten zijn onvervreemdbaar, maar van een aantal kan wel afstand worden gedaan (sub a), eventueel voor zover het wijzigingen in het werk of in de benaming daarvan betreft (sub b en c).

Volgende keer zal ik de beschermingstermijn onder het auteursrecht bespreken.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.