NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • IFOSS Law Book: deel 1 - De auteursrechtelijke bescherming van software
 • GEPLAATST OP: 10 oktober 2011
 • GEPLAATST DOOR: Wouter Dammers
 • GEPLAATST IN:
 • GOOGLE+: Wouter Dammers

IFOSS Law Book: deel 1 - De auteursrechtelijke bescherming van software

Recent is het boek “The International Free and Open Source Software Law Book” verschenen bij Open Source Press GmbH (redactie: Ywein Van den Brande, Shane Coughlan en Till Jaeger). Het boek bevat juridische analyses van Free en Open Source Software naar het recht van diverse landen. Het Nederlandse hoofdstuk is verzorgd door SOLV’s advocaten Wouter Dammers en Wanda van Kerkvoorden. Op deze weblog zal iedere week een onderwerp uit deze bijdrage worden behandeld.

 

Deze week bespreek ik de bescherming van software (in het algemeen) naar Nederlands recht. De auteursrechtelijke (copyright) bescherming van software ligt namelijk ten grondslag aan de open source (copyleft) gedachte. Daarover later meer. Allereerst de wet:

 

In Nederland is de bescherming van software geregeld in de Auteurswet. Richtlijn 2009/24/EG betreffende de rechtsbescherming van softwareprogramma’s (“Software richtlijn”) is daarmee in de Nederlandse wet geïmplementeerd.

 

Door die implementatie in de Auteurswet, is de regelgeving voor de voorwaarden voor bescherming van software niet anders dan voor andere auteursrechtelijk beschermde (literaire, wetenschappelijke en artistieke) werken. Dat betekent dat software auteursrechtelijke bescherming kan genieten wanneer het een eigen en oorspronkelijk karakter bezit en de persoonlijk stempel van de maker draagt. In de praktijk betekent dit dat de software niet mag zijn afgeleid uit enig ander werk. Ook moet de software het resultaat zijn van een eigen intellectuele schepping van menselijke arbeid. De auteur dient dus creatieve keuzes te hebben gemaakt, die het product zijn van de menselijke geest.

 

Opvallend is dat voornoemde Nederlandse eis van een “eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker” verschilt van de eis die de Software richtlijn stelt. De Software richtlijn bepaalt namelijk dat een computerprogramma wordt beschermd wanneer het in die zin oorspronkelijk is, dat het een eigen schepping van de maker is. Om te bepalen of de software voor bescherming in aanmerking komt mogen geen andere criteria worden aangelegd.

 

Naast de auteursrechtelijke bescherming onder de Auteurswet op originele werken, biedt de Auteurswet ook bescherming voor geschriften die niet origineel zijn. Volgens artikel 10 paragraaf 5 van de Auteurswet zijn computerprogramma’s daarvan uitdrukkelijk uitgesloten. De geschriftenbescherming is dus niet van toepassing op software.

 

Tenslotte merk ik nog op dat artikel 10 paragraaf 1 van de Auteurswet bepaalt dat niet alleen computerprogramma’s maar ook het voorbereidend materiaal auteursrechtelijke bescherming kan genieten. Ook het functioneel ontwerp, technisch ontwerp flow charts en dergelijke kunnen dus auteursrechtelijk beschermd worden. Iedere uitdrukkingsvorm van een computerprogramma, dus in welke vorm dan ook, kan worden beschermd. Dat betekent dat software in zowel objectcode als broncode bescherming kan genieten. Ook bijvoorbeeld firmware en embedded software kan bescherming genieten. Geen bescherming is weggelegd voor ideeën en beginselen die aan enig element van het computerprogramma, of aan de bijbehorende interface, ten grondslag liggen, zoals algoritmen en programmeertalen.

 

Volgende week zal ik bespreken wie onder de Auteurswet als auteur van software kan worden aangemerkt.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.