NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Hyperlinken in strijd met auteursrecht?

Hyperlinken in strijd met auteursrecht?

De Zweedse Hoge Raad stelt interessante vragen van uitleg aan het Europese Hof van Justitie over de vraag wanneer een hyperlink een auteursrechtelijk relevante openbaarmaking is.

 

In de zaak gaat het om verschillende soorten hyperlinks, die zijn opgenomen in een online dienst genaamd Retriever. Het gaat om de vraag of het linken vanaf deze "gesloten" database naar een openbare website van een krant geoorloofd is.

 

In Nederland heeft de rechtbank Amsterdam onlangs bepaald dat in uitzonderlijke omstandigheden hyperlinken een openbaarbaarmakingshandeling met zich mee kan brengen. De rechtbank oordeelde op 12 september dat door een link te plaatsen naar de integrale Playboy-fotoreportage van Britt Dekker GeenStijl inbreuk maakte op de auteursrechten van Sanoma.

 

De onderstaande vragen zijn gesteld aan het Europese Hof.

 

 1.       Is sprake van mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij[1], wanneer iemand anders dan de houder van het auteursrecht op een bepaald werk, op zijn website een aanklikbare link plaatst naar het werk?

 

 2.       Is het voor het antwoord op de eerste vraag relevant of het werk waarnaar de link verwijst, is geplaatst op een website op het internet waartoe iedereen zonder beperkingen toegang heeft dan wel of de toegang op enige wijze is beperkt?

 

 3.       Moet bij de beantwoording van de eerste vraag onderscheid worden gemaakt tussen gevallen waarin het werk, nadat de gebruiker op de link heeft geklikt, wordt getoond op een andere website, en gevallen waarin het werk, nadat de gebruiker op de link heeft geklikt, aldus wordt getoond dat de indruk wordt gewekt dat het op dezelfde website verschijnt?

 

 4.       Kan een lidstaat een ruimere bescherming bieden aan het uitsluitende recht van auteurs door onder het begrip "mededeling aan het publiek" een groter aantal handelingen te verstaan dan die welke zijn genoemd in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29?

 

 

BRON: Met dank aan Dirk Visser


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.