NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Hyperlink naar radiostream is een openbaarmaking

Hyperlink naar radiostream is een openbaarmaking

De rechtbank Den Haag heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak van Buma/Stemra tegen X. X exploiteert o.a. de websites  www.nederland.fm en www.op.fm. Via hyperlinks op deze websites worden radiostreams van diverse radiostations aangeboden.

Buma/Stemra is van mening dat voor het aanbieden van de hyperlinks naar de radiostreams door X een licentievergoeding verschuldigd is, die zij sinds 2009 heeft ingevoerd. X stelt echter dat hij niet (mede) verantwoordelijk is voor de openbaarmaking van de auteursrechtelijk beschermde werken (de muziek), dat doen namelijk de radiostations. De radiostations moeten dan ook de licentievergoeding voor de radioportals voldoen, aldus X.

De rechtbank begint zijn vonnis met te overwegen dat er geen sprake is van een verveelvoudiging, omdat de muziek rechtstreeks afkomstig is van de mediaserver van het radiostation. X slaat de muziek niet op dus verveelvoudigt deze niet. Nu Stemra zich richt op de verveelvoudigingsrechten dienen de vorderingen van Stemra te worden afgewezen.

De rechtbank is echter wel van mening dat X (mede) verantwoordelijk is voor het openbaar maken van de auteursrechtelijk beschermde werken, omdat de betrokkenheid van X verder gaat dan het enkele aanbieden van een hyperlink naar de radiostreams, zo overweegt de rechtank in rechtsoverweging 4.2.

Deze verdergaande betrokkenheid volgt uit de inrichting van de websites van X. De website www.nederland.fm toont een kader met de logo’s van radiostations waarvan de radiostreams op de website worden aangeboden. Om dit kader worden advertenties getoond en in het midden wordt de radiostream die wordt afgespeeld gepresenteerd. De inrichting van www.op.fm is iets anders, daar opent een pop-up met informatie over de betreffende radiozender wanneer op de hyperlink wordt geklikt, aldus de rechtbank. Hoe dit ook zij, in beide gevallen blijft gedurende het afspelen van de radiostream (een groot deel van) de homepage zichtbaar voor de bezoeker.

De rechtbank overweegt vervolgens dat het ‘presenteren’ van de radiostreams in het kader van zijn eigen websites auteursrechtelijk relevant is, omdat X op die manier zelf profijt kan trekken uit de radiostreams en dus indirect uit de auteursrechtelijk beschermde werken, doordat de advertenties op de websites van X zichtbaar blijven tijdens het afspelen van de radiostream. Hierdoor eigent X zich de mogelijkheid toe, en gebruikt deze ook, om de werken te exploiteren. Dat de radiostreams door de browsers direct van de mediaservers van de radiostations worden gehaald, en dus niet (eerst) opgeslagen op servers van X, doet hier niet aan af, aldus de rechtbank.

X verweert zich (o.a.) met een beroep op de vrijheid van meningsuiting. Het aanbieden van de portal met hyperlinks heeft namelijk een belangrijke functie bij het ontsluiten van informatie via het internet, aldus X. Dat mag zo zijn, aldus de rechtbank, maar omdat X meer doet dan alleen het bieden van een overzicht met hyperlinks, namelijk het exploiteren van de muziekwerken, wordt het exclusieve exploitatierecht van de maker aangetast, zonder dat daar een duidelijk voordeel voor de informatievrijheid tegenover staat.

Tenslotte overweegt de rechtbank dat het spoedeisende belang van Buma/Stemra bij de zaak meebrengt dat de rechtbank geen prejudiciële vragen zal stellen aan het Hof van Justitie, noch zal wachten op de antwoorden van het Hof op de vragen die zijn gesteld door het Zweeds gerechtshof in een (op onderdelen) vergelijkbare zaak.

X krijgt van de rechtbank een verbod. Dit verbod gaat echter pas in één maand na de betekening van het vonnis. De termijn respijt heeft er mee te maken dat Buma/Stemra wil dat X een licentie aanvraagt, en X heeft aangegeven dat tijd nodig te hebben om de websites aan te passen. Daarnaast moet X aan Buma de schade vergoeden en de proceskosten van Buma betalen.

BRON: IE Forum


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.