NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • HvJEU: ook social networks hoeven niet te filteren

HvJEU: ook social networks hoeven niet te filteren

Eind vorig jaar bepaalde het Hof van Justitie van de Europese Unie in de veelbesproken Scarlet/SABAM zaak dat access provider Scarlet niet kan worden verplicht al het internetverkeer van haar klanten te filteren en waar nodig te blokkeren. Dat is in strijd met fundamentele rechten. Vandaag bepaalde het Hof in de Netlog/SABAM zaak dat ook een hosting provider hiertoe niet kan worden verplicht. Een nieuwe overwinning voor internetvrijheid.

 

Hoe zat het ook alweer? SABAM is een Belgische auteursrechtenorganisatie, vergelijkbaar met Buma/Stemra in Nederland. SABAM eiste van Netlog, de meest populaire Belgische social media website, dat zij de bestanden die Netlog-gebruikers met elkaar uitwisselden zou filteren op inbreukmakende informatie.

 

De filter die SABAM eiste zou alle informatie van alle gebruikers van Netlog preventief en zonder beperking in de tijd filteren, zodat kon worden voorkomen dat die informatie ter beschikking van het publiek wordt gesteld. Het Hof steekt hier, net als in de zaak tegen Scarlet, een stokje voor en maakt in sterke bewoordingen duidelijk dat een dergelijk filtersysteem in strijd is met fundamentele rechten: de vrijheid van ondernemerschap van Netlog, alsmede de bescherming van persoonsgegevens en vrijheid van informatie van de gebruikers.

 

De uitspraak lijkt sterk op de uitspraak van een paar maanden geleden inzake Scarlet/SABAM. In beide zaken eiste SABAM dat de ander een filter zou implementeren om te voorkomen dat bestanden die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van de bij SABAM aangeslotenen uitgewisseld zouden worden. Ook in de Scarlet-zaak werd geoordeeld dat een dergelijke filter niet toelaatbaar was. In de Netlog zaak hanteert het Hof dezelfde juridische toets en maakt daarbij dezelfde afwegingen. Wie hier meer over wil weten kan mijn blogpost over Scarlet/SABAM lezen waarin ik uitgebreid inga op de uitspraak van het Hof in die zaak.  

 

Het belangrijkste verschil tussen beide zaken is het soort tussenpersoon. Scarlet is een access provider en verzorgt enkel de doorgifte van het internetsignaal (vergelijkbaar met Ziggo of KPN in Nederland). De social media website Netlog is een hosting provider en slaat op verzoek van haar gebruikers bestanden van die gebruikers op haar eigen servers op. Het leidde niet tot een andere juridische toets of uitkomst: het Europese Hof heeft nu van beide soorten tussenpersonen vastgesteld dat zij niet verplicht zijn om actief te filteren op inbreukmakende informatie.

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.