NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • HvJ EU: het in opdracht afvullen van blikjes levert geen gebruik van een teken op

HvJ EU: het in opdracht afvullen van blikjes levert geen gebruik van een teken op

Gisteren heeft het Europese Hof arrest gewezen in de zaak Redbull-Winters. De uitkomst van het arrest lijkt niet verrassend,  maar de gevolgen van de uitspraak zijn moeilijk in te schatten.

De feiten van deze zaak zijn – samengevat – als volgt:

Smart Drinks is een concurrent van Red Bull. Winters vult (in Nederland) in opdracht van Smart Drinks voorbedrukte aangeleverde blikjes af met een energiedrank. De voorbedrukte blikjes en het recept van de energiedrank wordt door Smart Drinks aangeleverd. De afgevulde blikjes worden vervolgens door Winters aan Smart Drinks ter beschikking gesteld en Smart Drinks exporteert de drankjes naar landen buiten de Benelux. Winters levert dus enkel afvuldiensten.

Zowel de Rechtbank als het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch hebben geoordeeld dat het afvullen van blikjes moet worden aangemerkt als gebruik door Winters van de door Smart Drinks aangebrachte tekens. Winters heeft tegen het arrest van het Gerechtshof cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft het Europese Hof gevraagd om antwoord te geven op de drie prejudiciële vragen, waarbij het Europese Hof slecht antwoord heeft gegeven op de eerste vraag, onder a, luidend:

‘1.        a.         Moet het loutere ‚afvullen’ van verpakkingen die zijn voorzien van een teken                                [...] worden aangemerkt als gebruik van dat teken in het economisch verkeer in                                de zin van artikel 5 van [richtlijn 89/104 betreffende merken], óók indien dit                                 afvullen geschiedt als dienstverlening voor en in opdracht van een ander ter                                onderscheiding van de waren van die opdrachtgever?

Antwoord van het Europese Hof:

Het Europese Hof neemt artikel 5, lid 1, sub b van de Merkenrichtlijn als uitgangspunt, nu het merk en de tekens niet aan elkaar gelijk zijn. Het Hof stelt vast dat Winters handelt in het economisch verkeer.

Vervolgens overweegt het Hof (in lijn met het Google-arrest) dat het enkel afvullen van blikjes, die al voorzien zijn van met de merken overeenstemmende tekens, in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde, zonder belang te hebben bij de op de blikjes voorkomende tekens, geen gebruik van die tekens oplevert in de zin 5, lid 1, sub b van de Merkenrichtlijn (ov. 30). Winters zorgt volgens het Hof slechts voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van de tekens door Smart Drinks.

RedBull vreest (wellicht terecht) dat er in de markt constructies van productieprocessen zullen ontstaan, waarmee de aan de merkhouder geboden bescherming kan worden ontweken. Zonder echt op dit argument in te gaan, oordeelt het Europese Hof dat de verleende diensten van een opdrachtnemer (Winters) eventueel aan de opdrachtgever (Smart Drinks) kunnen worden toegerekend.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.