NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • HR volgt AG Verkade in zijn Conclusie (Redbull/Bulldog)

HR volgt AG Verkade in zijn Conclusie (Redbull/Bulldog)

Eerder schreef ik al over de conclusie van Advocaat-Generaal Verkade in de zaak tussen Red Bull en Leidseplein Beheer B.V. (Bulldog), waarin Verkade concludeerde tot vernietiging van het arrest van het Gerechtshof Amsterdam. Verkade concludeerde - onder andere  - dat het Gerechtshof:

 

1. ten onrechte niet in is gegaan op de stelling van Leidseplein Beheer over de verwatering van het element "BULL"; 

2. de beoordeling van de overeenstemming tussen het merk "Red Bull Krating Deng" en het teken "The Bulldog" op onjuiste wijze heeft uitgevoerd; en

3. een onjuiste uitleg heeft gegeven aan het begrip "geldige reden".

 

De Hoge Raad (LJN: BU4915) gaat mee in de Conclusie van Verkade en verklaart de eerste twee klachten gegrond, maar acht het noodzakelijk om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie om op het derde punt duidelijkheid te krijgen. De vraag luidt alsvolgt:

 

“Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?

 

De Hoge Raad houdt iedere verdere beslissing aan totdat het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.