NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Hosting providers MegaUpload mogelijk aansprakelijk bij wissen bestanden

Hosting providers MegaUpload mogelijk aansprakelijk bij wissen bestanden

Dankzij een mega-actie van de FBI is file hosting dienst MegaUpload min of meer opgerold. Over de internationale arrestaties en het op zwart zetten van tal van websites is veel bericht. Inmiddels is er grote bezorgdheid ontstaan over wat er gaat gebeuren met alle volstrekt legale content die gebruikers via MegaUpload hebben laten hosten.

 

De bestanden zijn dankzij de actie van FBI niet meer toegankelijk via MegaUpload. Omdat de financiële middelen van MegaUpload zijn bevroren, kan er bovendien niet meer worden betaald voor de opslagcapaciteit. De hosting partijen waarvan MegaUpload servers heeft gehuurd, dreigen nu alle content te wissen.

 

De FBI, MegaUpload en de Amerikaanse hosting providers schijnen op dit moment met elkaar in overleg over een oplossing van dit probleem. Carpathia Hosting, een van de Amerikaanse hosting partijen, heeft inmiddels in samenwerking met de Electronic Frontier Foundation een meldpunt (MegaRetrieval.com) ingericht om de legale content in kaart te brengen. Eerder meldde Carpathia nog dat gebruikers niet bij haar moeten aankloppen, dat zij geen toegang tot de gegevens heeft, en geen mechanisme heeft om die gegevens toegankelijk te maken. MegaUpload huurt ook van Leaseweb. Deze partij heeft nog geen standpunt ingenomen.

 

Kunnen gebruikers iets doen om te voorkomen dat hun content voorgoed verdwijnt? Over die vraag werd ik door BNR geïnterviewd. Bij de contractspartij, MegaUpload, heeft het in ieder geval geen zin om aan te kloppen. Ja, je kunt een claim op grond van wanprestatie tegen MegaUpload indienen, maar daarmee heb je je content niet terug. MegaUpload heeft immers geen toegang meer tot de gegevens. Bij de FBI aankloppen dan? Die beschikt immers over een backup van alle gegevens. Ik denk alleen niet dat de FBI zich iets gelegen zal laten liggen aan claims van (buitenlandse) individuen. Daarbij speelt een praktisch probleem dat zonder gestructureerde toegang tot de gegevens, het onmogelijk zal zijn om die enorme hoeveelheid data die via MegaUpload op tal van plekken wordt gehost, op individueel niveau toe te wijzen. Hoe maak je onderscheid tussen de data en hoe weet je welke data van wie is? Dat is zoeken naar een speld in een hooiberg.

 

Voor Leaseweb en de andere hosting providers speelt hetzelfde praktische probleem. Toch denk ik niet dat zij zich er zo gemakkelijk vanaf kunnen maken. De hosting partijen hebben immers de feitelijke beschikking over bestanden van onschuldige partijen. Op verschillende gronden kan worden betoogd dat zij niet zomaar bestanden van anderen mogen wissen.

 

Bestanden zoals foto’s, teksten, (eigen) muziek en video’s, zijn beschermd op grond van het auteursrecht. Vernietiging kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn. Soms is vernietiging echter noodzakelijk. In dat geval kan een geldelijke compensatie aan de auteursrechthebbende verplicht zijn, zo kan worden afgeleid uit de rechtspraak.

 

Ook kan goed worden betoogd dat het gaat om een aantasting van het eigendomsrecht. Gisteren heeft de Hoge Raad in de Runescape zaak nog geoordeeld dat een virtueel amulet een ‘goed’ is in de zin van artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht en daarmee vatbaar is voor diefstal. Diezelfde lijn kan je doortrekken naar het civiele recht. Dit betekent dat je eigendomsrechten kan doen gelden op digitale bestanden. Vernietiging van eigendommen is in beginsel een onrechtmatige daad.

 

Daarnaast kan je nog betogen dat Leaseweb en de andere hosting providers als een ‘goed huisvader’ moeten omgaan met de eigendommen van anderen die zij onder hun beheer hebben, zoals dat ook bij bijvoorbeeld bruikleen het geval is.

 

Kortom, wanneer je de feitelijke macht hebt over andermans eigendommen, moet je daarmee zorgvuldig omspringen. Het klakkeloos wissen, en daarmee vernietigen van bestanden, past daar niet in. Leaseweb en de andere hosters moeten actief op zoek naar een oplossing en kunnen zich niet simpelweg verschuilen achter MegaUpload. Op zijn minst zal een redelijke termijn gegund moeten worden voordat de bestanden worden vernietigd. Gebeurt dat niet, dan handelen de hosting providers in mijn ogen onrechtmatig.

BRON: Webwereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Anastasia Da paxiao maandag 12 augustus 2013 17:37

Hallo heer / mevrouw, er is business Ik wil dat we together.If u geïnteresseerd bent antwoord terug naar mij doen? Thanks jouwe Anastasia.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.