NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Hof: "websitehouder verantwoordelijk voor zoekresultaten Google"

Hof: "websitehouder verantwoordelijk voor zoekresultaten Google"

Websitehouders kunnen onder omstandigheden verantwoordelijk zijn voor de weergave van hun websites in de zoekresultaten van Google. Dat is de uitkomst van de zaak tussen Schoonderwoerd en Zwartepoorte. Het Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat websitehouders aangesproken kunnen worden op onrechtmatige zoekresultaten, waar zij geen invloed op hebben. De omstandigheden van het geval zijn daarbij doorslaggevend. Het Hof bekrachtigt daarmee het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam.

 

De zaak was ontstaan doordat geruchten de ronde zouden doen dat Zwartepoorte failliet zou zijn. Volgens Zwartepoorte was dit te wijten aan het feit dat dit zou worden gesuggereerd in de zoekresultaten van Google, waarin de website van Schoonderwoerd werd geciteerd. Als gebruikers van Google de trefwoorden “Zwartepoorte” en “failliet” intypten, kwam in de zoekresultatenpagina van Google de volgende tekst naar voren: “volledige naam: Zwartepoorte specialiteit BMW … Dit bedrijf is failliet verklaard, het is overgenomen door het motorhuis Ik heb bij Boot Rialto gewerkt …”. Daarbij werd gelinkt naar de website van Schoonderwoerd. De tekst kwam echter niet zodanig op de website van Schoonderwoerd voor en bleek een ongelukkige samenvoeging door Google. De voorzieningenrechter veroordeelde Schoonderwoerd echter om zijn website aan te passen.

 

Schoonderwoerd was het daar niet mee eens en heeft in hoger beroep onder meer aangevoerd dat hij niet verantwoordelijk kan zijn voor de gedragingen van Google alsmede dat hij niet onrechtmatig heeft gehandeld. Het Hof oordeelt echter dat het belang van Zwartepoorte, in het licht van de concrete omstandigheden van het geval, zwaarder zou wegen. Zo is in dit geval onder meer van belang dat Schoonderwoerd met een kleine ingreep de zoekresultaten zou kunnen beïnvloeden. De positie en werkwijze van Google speelt volgens het Hof opmerkelijk genoeg geen rol. Het Hof oordeelt namelijk:

 

Dat Google zelf een Notice and Take down procedure kent, brengt niet mee dat de onderhavige vordering in kort geding tegen Schoonderwoerd niet toewijsbaar kan zijn. Mogelijk is dat Zwartepoorte – zoals Schoonderwoerd betoogt – ook Google zelf met succes had kunnen aanspreken, maar of dit daadwerkelijk zo is, is onvoldoende duidelijk. In ieder geval kan voorshands niet met voldoende zekerheid worden aangenomen dat een vordering tegen Google op korte termijn het gewenste effect zou hebben gehad. Voor nader onderzoek op dit punt is in kort geding geen plaats.

 

Dit vind ik opmerkelijk. Google hanteert een gemakkelijke en snelle procedure om succesvol met aanpassingsverzoeken om te gaan. Dat is duidelijk en zelfs in eerdere jurisprudentie ter sprake gekomen (Rb. Amsterdam 26 april 2007, LJN: BA3941, rolnr./zaaknr. 365193 / KG ZA 07-480 OdC/SK (Jensen/Google)).

 

Voorts is volgens het Hof niet van belang dat de gemiddelde internetgebruiker wel weet dat Google alleen maar citaten doorgeeft van gevonden websites:

 

Schoonderwoerd heeft voorts aangevoerd dat iedere gemiddelde internetgebruiker wel weet dat Google alleen maar citaten doorgeeft van de gevonden website. Ook als dit juist is, neemt dit echter niet weg dat van het bovenaan de resultatenpagina verschijnen van het onderhavige zoekresultaat onmiskenbaar de suggestie uitgaat dat de vermelding van het failliete bedrijf betrekking heeft op Zwartepoorte, ook al weet een internetgebruiker in theorie mogelijk wel dat het losse citaten kan betreffen. Niet iedere internetgebruik zal vervolgens doorklikken.

 

Ook dit is opmerkelijk. Schoonderwoerd lijkt een afgeleide aansprakelijkheid te hebben voor gedragingen van Google. Uit de zoekresultaten zou onmiskenbaar de suggestie uitgaan van het faillissement van Zwartepoorte terwijl de gemiddelde internetgebruiker weet dat Google alleen maar citaten weergeeft waar de websitehouder geen invloed op heeft. Het Hof gaat hier voorbij aan het “Kwakzalver-arrest” van de Hoge Raad, waarin – kort gezegd – is geoordeeld dat een vertekende weergave door een derde niet kan worden toegerekend aan de partij van het oorspronkelijke bericht en dat deze partij daar niet aansprakelijk voor is (Hoge Raad 15 mei 2009, LJN: BH1193, zaaknr. 07/11133 (Kwakzalver)). Kortom: een teleurstellend arrest van het Hof Amsterdam.

 

Schoonderwoerd: "Dit is een teleurstellend resultaat. Het is eigenlijk een geschil tussen een autodealer en Google waar ik niets mee te maken heb. In de praktijk lost Google zulke zaken zelf snel en gemakkelijk op.

 

Schoonderwoerd is in deze zaak pro deo door ons bijgestaan. SOLV is vaker bereid om principiële zaken tegen gereduceerd tarief ter hand te nemen. De zaak werd behandeld door de advocaten Christiaan Alberdingk Thijm en Wouter Dammers.

 

Lees hier het volledige arrest.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (2)

Ron Ritzen woensdag 3 augustus 2011 16:38

Mooi dat jullie pro deo bijstaan. Toch een vraag. Weliswaar kan het resultaat van de zoekactie niet worden toegerekend aan S., maar wel zijn nalaten, namelijk om zijn site op een (blijkbaar?) eenvoudige wijze en zonder nadere kosten aan te passen.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.