NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Hof Leeuwarden bekrachtigt bevel tot aanbieden van distributieovereenkomst

Hof Leeuwarden bekrachtigt bevel tot aanbieden van distributieovereenkomst

Auping moet haar distributeur Beverslaap een nieuwe distributieovereenkomst voor de duur van één jaar aanbieden, zo heeft het Hof Leeuwarden vandaag geoordeeld. Auping had de lopende distributieovereenkomst beëindigd in het kader van de herziening van haar  distributiestelsel, maar het Hof oordeelde in hoger beroep dat Auping niet heeft aangetoond dat deze dealer niet binnen dit stelsel zou passen.

Feiten

Auping heeft in 2010 een nieuwe distributiestrategie aangenomen, die bestaat uit een inkrimping van haar distributienet en een kwalitatieve opwaardering van de resterende verkoopkanalen. In dit kader heeft Auping de distributieovereenkomsten met bijna de helft van haar dealers opgezegd. Volgens Beverslaap is zij echter vanwege haar prijspolitiek (het verlenen van aanzienlijke kortingen bij verkoop via internet) als dealer geschrapt. Andere Auping dealers zouden zeer kwaad zijn geweest over dit "free-rider"-gedrag en zouden Auping onder druk hebben gezet daartegen op te treden.

Opzegging in strijd met Mededingingswet?
Het opzeggen van een distributieovereenkomst onder druk van andere distributeurs vanwege het prijsbeleid van een van de distributeurs kan in strijd zijn met artikel 6 Mededingingswet (HR 16 september 2011, LJN: BQ2213, Batavus-Vriends). Dat Auping ook een aantal van de (grote) internetverkopers als dealer heeft opgezegd, geeft inderdaad te denken, maar het Hof was er op grond van de overgelegde bewijsstukken niet van overtuigd dat dit voor Auping ook daadwerkelijk de reden was om de genoemde dealers op te zeggen.

Zwaarwegende grond vereist
Mede omdat Beverslaap voor een groot deel afhankelijk was van de omzet in Auping-producten en ten tijde van de opzegging al 8,5 jaar dealer was, moet er sprake zijn van een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging. De overgang naar een ander distributiestelsel kan een voldoende zwaarwegend belang zijn, mits daarbij wel aan een aantal voorwaarden is voldaan. Nu het nieuwe distributiestelsel een selectief distributiestelsel is, moet ook aan bepaalde mededingingsrechtelijke voorwaarden worden voldaan.

Selectieve distributie
Een selectief distributiestelsel heeft een beperkt aantal distributeurs die worden geselecteerd op basis van objectieve criteria. Distributeurs die niet aan die toelatingscriteria voldoet, kunnen worden geweigerd, maar distributeurs die wel voldoen, moeten in beginsel worden toegelaten, behoudens bijzondere omstandigheden. In elk geval mag de toegang tot het selectieve distributienet niet op willekeurige of discriminerende wijze worden belet, omdat dit in strijd is met de grondslag voor het vrijstellen van een dergelijke verkoopstelsel van het mededingingsverbod dat immers uitgaat van het beginsel van de economische vrijheid en gelijkheid van de marktdeelnemers.

Beverslaap heeft aangegeven aan de door Auping gestelde kwalitatieve criteria te kunnen en te willen voldoen. Auping heeft dat niet overtuigend kunnen weerleggen. Auping heeft bijvoorbeeld geen objectieve kwantitatieve selectiecriteria voor distributeurs kunnen overleggen, en dus was het Hof er niet van overtuigd dat Auping de kwantitatieve criteria voor toegang tot haar selectieve distributienet in het geval van Beverslaap op objectieve wijze heeft toegepast. Het belang van Auping om de distributieovereenkomst met Beverslaap te beëindigen, is derhalve onvoldoende duidelijk. Daartegenover staat het onmiskenbare belang van Beverslaap bij voortzetting van de distributieovereenkomst, waarbij tevens in aanmerking moet worden genomen dat Auping Beverslaap slechts een relatief korte opzegtermijn heeft vergund van zes maanden.

Het Hof oordeelt derhalve dat in deze situatie het belang van Beverslaap dient te prevaleren en dat Auping terecht is veroordeeld om Beverslaap een distributieovereenkomst aan te bieden.

Of na afloop van deze overeenkomst voor de duur van één jaar, Beverslaap wederom in aanmerking dient te komen voor een dergelijke overeenkomst, hangt (onder meer) af van de wijze waarop het distributiebeleid van Auping verder wordt onderbouwd en gerealiseerd.

Tips voor de praktijk

Deze problematiek speelt met name bij producenten die de exclusiviteit van hun merk willen ‘upgraden’ of die de kwaliteit van bepaalde verkoopkanalen beter willen controleren. Een paar tips die uit deze uitspraak kunnen worden meegenomen, zijn:

 • selecteren van distributeurs mag, maar zorg vooraf voor duidelijke, objectieve selectiecriteria;
 • zorg dat je kunt aantonen dat de selectie van alle distributeurs ook daadwerkelijk op basis van die objectieve criteria plaatsvindt;
 • selectie op basis van het prijsbeleid van een distributeur is niet toegestaan;
 • zorg bij de beëindiging van distributieovereenkomsten voor een redelijke opzegtermijn.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.