NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Hof: inbreng heimelijk opgenomen tape strijdig met goede procesorde

Hof: inbreng heimelijk opgenomen tape strijdig met goede procesorde


Het komt niet vaak voor dat onrechtmatig verkregen bewijs in een civiele procedure niet wordt toegelaten, maar het Gerechtshof Amsterdam heeft dit recent geweigerd. In een erfrecht-kwestie is door het Hof geoordeeld dat het inbrengen van een geluidsopname, die gemaakt is buiten medeweten en zonder instemming van de notaris, in strijd is met een goede procesorde, en om die reden buiten beschouwing wordt gelaten.

Letter oordeelt het Hof als volgt:

"Met betrekking tot de door klagers in het geding gebrachte geluidsopname van de bespreking tussen de notaris en klagers op 5 november 2010 wordt het volgende overwogen. De notaris heeft aangevoerd dat zij door klagers niet op de hoogte is gesteld van het voornemen van klagers van deze bespreking een geluidsopname te maken. Tijdens de mondelinge behandeling ter terechtzitting in hoger beroep is door klaagster erkend dat de geluidsopname zonder medeweten en instemming van de notaris is gemaakt. Gezien het feit dat thans vaststaat dat de geluidsopname is gemaakt buiten medeweten en zonder instemming van de notaris, is het hof van oordeel dat deze wijze van totstandkoming en inbreng van de geluidsopname in strijd is met een goede procesorde en dat deze geluidsopname om die reden buiten beschouwing zal worden gelaten."

Lees het arrest hier

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (4)

Marius maandag 25 november 2013 10:52

Huh, dat verbaast mij. In Nederland is het gewoon toegestaan om een gesprek heimelijk op te nemen als je daar deelnemer aan bent, mits het bedoeld is voor jezelf. Aangezien dat niet zo'n probleem is, vind ik het raar dat er nu "moeilijk over gedaan wordt".

Of mis ik iets?

menno weij maandag 25 november 2013 10:54

Dank Marius. Eens dat rechters er in het algemeen niet moeilijk over doen. Het gaat hier wel om een tuchtrecht-kwestie rondom het vermeend onzorgvuldig handelen van een notaris, wellicht maakt dat verschil voor de rechters.

Robert Slis maandag 25 november 2013 19:49

Klopt idd volgens art 137b BW mag je alle gesprekken opnemen als je zelf onderdeel van het gesprek ben en je bent niet verplicht om het van te voren te vragen aan de tegenpartij of ze toestemming geven

Albert Scheenloop zaterdag 30 november 2013 23:24

Niet helemaal juist. Indien je een gesprek opneemt (ook voor privé doeleinden) dient dit wel aan de tegenpartij medegedeeld te worden. Een mooi voorbeeld daarvan is de WCAM procedure die momenteel loopt bij het Hof Amsterdam inzake DSB. Het Hof merkt vooraf op dat van de behandeling (van 15 oktober) een geluidsopname wordt gemaakt. Mocht een van de partijen daartegen bezwaar hebben, dan dient dit te worden aangegeven.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.