NL EN

Hof: FTD maakt niet openbaar

Eerder vandaag wees het Hof Den Haag arrest in de geruchtmakende zaak van Eyeworks tegen FTD. Anders dan de de voorzieningenrechter in de ex-parte en het kort geding, oordeelt het hof dat FTD de film ‘Komt Een Vrouw Bij De Dokter’ niet openbaar maakt. Wel handelt FTD onrechtmatig jegens Eyeworks.

 

Geen openbaarmaking

Omdat FTD geen daadwerkelijk signaal aanbiedt dat de film bevat, niet de mogelijkheid biedt om NZB-bestanden te vinden en niet de mogelijkheid biedt om een op Usenet geuploade film te bekijken, is geen sprake van een openbaarmaking door FTD.

 

Downloaden uit illegale bron mag

Het hof bevestigt dat de Nederlandse regering in de parlementaire geschiedenis bewust heeft bepaald dat downloaden uit illegale bron toegestaan is omdat het onder de thuiskopieregeling valt. De rechtszekerheid zou bovendien op onaanvaardbare wijze in het gedrang komen wanneer artikel 16c Aw zo zou worden uitgelegd dat downloaden uit illegale bron niet is toegestaan.

 

“[N]u naar Nederlands recht downloaden ook uit illegale bron is toegestaan, is het als tussenpersoon verschaffen van diensten die door derden daarvoor worden gebruikt, alsook het enkele (structureel) faciliteren/stimuleren daarvan, niet verboden of onrechtmatig.”

 

Stimuleren van uploaden mag niet

Het hof komt tot de conclusie dat FTD wel onrechtmatig handelt jegens Eyeworks. Daartoe overweegt het hof dat een aanmerkelijk deel van de spotters ook uploader is. De uploaders gebruiken FTD als een manier om hun publiek beter te bereiken, zodat door de FTD-applicatie een omgeving wordt gecreëerd waarin de uploader meer resultaat van zijn werk heeft.

 

De FTD-applicatie draagt er dus aan bij dat “de uploaders van die film, en van entertainmentbestanden in het algemeen, het doel kunnen bereiken dat hen voor ogen staat, namelijk dat die film respectievelijk die bestanden wordt/worden gevonden en gedownload, en dat derhalve van die applicatie een stimulerende werking op het uploaden uitgaat.”

 

Met dit arrest is de aardverschuiving in het auteursrecht, die instandhouding van de eerdere vonnissen teweeg zou hebben gebracht, gelukkig afgewend. Degenen die een faciliterende rol hebben bij het openbaar maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal kunnen niet zelf als openbaarmaker worden aangemerkt.

 

Lees het hele arrest hier

 

Door: Anke Verhoeven

BRON: Boek9


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.