NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Hoe privé is het persoonlijk gezondheidsdossier?

Hoe privé is het persoonlijk gezondheidsdossier?


Afgelopen april stemde de Eerste kamer unaniem tegen het ‘EPD-wetsvoorstel’ en leek het Elektronisch Patiënten Dossier definitief van tafel. De Eerste Kamer wees het wetsvoorstel af, vanwege de privacy risico’s die het EPD met zich mee bracht. Daarnaast sprak de Eerste Kamer haar voorkeur uit voor een regionaal systeem.

Private voortzetting van het systeem kwam aanvankelijk niet van de grond wegens geldgebrek. Dit probleem is nu opgelost door de garantstelling van Zorgverzekeraars Nederland en het feit dat de minister eenmalig 2 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. De overheid speelt verder geen rol bij de doorstart van het ‘nieuwe’ EPD, dat nu het ‘persoonlijk gezondheidsdossier’ gaat heten.

Het persoonlijk gezondheidsdossier is een regionaal systeem, maar maakt wel gebruik van de landelijke infrastructuur. Dit is dezelfde infrastructuur die door de Eerste Kamer is afgewezen. Een belangrijk verschil met het landelijke EPD is, dat in dit regionale systeem alleen gegevens mogen worden uitgewisseld met toestemming van de patiënt. Dit is een verbetering ten aanzien van het oude systeem. Het lijkt er echter op, dat het elektronische patiëntendossier er nu zonder wettelijke basis toch doorheen wordt geduwd. Dit betekent dat straks elektronisch patiëntgegevens ook zonder wettelijke basis worden uitgewisseld. Deze uitwisseling gebeurt vooralsnog niet op landelijke schaal, maar ook op regionaal niveau bestaan er aanzienlijke privacy risico’s.
Het toestemmingsvereiste voor uitwisseling van medische gegevens betekent een verbetering. Echter, de privacy risico’s die aan het landelijk EPD kleefden en meespeelden in de overwegingen van de Eerste Kamer blijven bestaan. Genoemd kunnen worden de technische beveiligingsrisico’s, gebrek aan specifiek toezicht en de problematiek ten aanzien van bijvoorbeeld mandaatverlening en vernietiging van gegevens. Het is niet duidelijk hoe dergelijke risico’s in het regionale systeem worden ondervangen. Het persoonlijk gezondheidsdossier geeft hierdoor nog onvoldoende garanties voor de privacy van de patiënt.

Sascha Hoogerwerf

BRON: Volkskrant, 8 december 2011


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.