NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Het internet aanpassen aan het auteursrecht

Het internet aanpassen aan het auteursrecht

De Europese Commissie krijgt het druk met haar intellectuele eigendomsbeleid in 2011 en 2012. Volgens Nu.nl omdat de Commissie van plan is het internet aan te passen aan het auteursrecht. Dat de Commissie met dat plan wat teveel hooi op haar vork had genomen mag duidelijk zijn, maar ook het uitvoeren van het beleid zoals dat wel in het dinsdag gepubliceerde document is te vinden, zal niet meevallen. 

 

Maar dat is het allemaal waard volgens de Commissie. De cijfers liegen er niet om. Intellectuele eigendomsrechten zijn booming business in de Europese Unie en verdienen een sterke bescherming. Ondertussen moet de Commissie echter ook andere ambities waarmaken: het stimuleren van innovatie en nieuwe business modellen en zoveel mogelijk vrijheid voor consumenten om informatie tot zich te nemen en te delen.

 

“a European IPR regime that is fit for tomorrow's new economy, rewarding creative and inventive efforts, generating incentives for EU-based innovation and allowing cultural diversity to thrive by offering additional outlets for content in an open and competitive market.”

 

De Commissie heeft in haar beleidsdocument een aantal concrete en een aantal wat vagere plannen neergelegd die zij wil uitvoeren om dit doel te bereiken. Ik laat hierbij de plannen met het octrooirecht voor wat ze zijn omdat ik daar geen verstand van heb. Binnen het merkenrecht moet het makkelijker worden om merken voor geheel Europa te registreren en moet de rechtszekerheid worden verbeterd. Er zullen daartoe in het laatste kwartaal van 2011 voorstellen voor wijziging van de Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordering worden gedaan.

 

Vooruitstrevender zijn de plannen met het auteursrecht. Het auteursrecht moet gaan dienen als “interface” tussen rechthebbenden, tussenpersonen en consumenten. Om dat te bereiken wordt een systeem van pan-Europees collectief rechtenbeheer voorgesteld. Dat systeem moet worden ondersteund door technologieën waardoor het gemakkelijker wordt gemaakt om rechthebbenden te achterhalen en om licenties voor geheel Europa te krijgen. De Commissie zal nog in 2011 voorstellen doen voor regelgeving.

 

“The new framework should establish common rules on governance, transparency and effective supervision, including collectively managed revenue streams. Clearer rules on copyright licensing and distribution of revenues will ultimately create a level playing field for all actors: right holders, collecting societies, service providers and consumers.”

 

Het zou toch mooi zijn. Alle rechten in één keer geregeld voor heel Europa. Niet meer overal apart en daardoor teveel betalen. Werkelijk een nieuw business model opzetten dat tegemoet komt aan de wensen van internetgebruikers. Too good to be true? Ja, waarschijnlijk wel. Daarom gaat de Commissie, totdat dit ambitieuze plan is voltooid, het internet toch aanpassen aan het auteursrecht. Auteursrechtinbreuk moet bij de bron worden aangepakt en daarom moet samenwerking met internet service providers worden “gefaciliteerd”. De plannen voor aanpassing van de Handhavingsrichtlijn waardoor internettussenpersonen inderdaad als een soort politieagent moeten optreden, worden als het aan de Commissie ligt dan ook doorgezet.

 

Voor wat betreft de toekomst van het recht op de privé kopie, blijft het Europese beleid onduidelijk, wat het al jaren is. In Nederland wil men het afschaffen – en downloaden verbieden – in Europa moet we nog even wachten op een beslissing. Er wordt een “high level mediator” aangesteld die de thuiskopieproblemen in Europa gaat onderzoeken: “A concerted effort on all sides to resolve outstanding issues should lay the ground for comprehensive legislative action at EU level by 2012.”

BRON: Nu.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

Arjen Kamphuis vrijdag 27 mei 2011 13:21

1.internet
2.civil liberties
3.20th century copyright
- choose two

oxana vrijdag 27 mei 2011 17:34

De Europese Commissie vergeet dat internet ook een veelbelovende omgeving is voor individeel beheer van rechten. Denk bijvoorbeeld aan Creative Commons of VillaMusicRights.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.