NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • "Het Geheim van een Goed Huwelijk” geen onrechtmatig TV-format

"Het Geheim van een Goed Huwelijk” geen onrechtmatig TV-format

Vorige week heeft de voorzieningenrechter bepaald dat het TV-format van Talpa “Het Geheim van een Goed Huwelijk” geen onrechtmatig TV-format is. Red Arrow, een internationale distributeur van TV-formats eiste een verbod voor SBS en Talpa om het programma te produceren, distribueren en uit te zenden.

Red Arrow verkocht het TV-format “Married at First Sight” aan een Deense TV-zender, die het programma vanaf begin september 2013 heeft uitgezonden. In dit succesvolle programma worden kandidaten door wetenschapper en experts aan hun ideale partner gekoppeld. Vanaf het eerste moment dat de koppels elkaar ontmoeten (note: voor het altaar) worden zij voor het programma langere tijd gevolgd. Na deze periode moeten de koppels beslissen of ze bij elkaar blijven.

September jl. toonde SBS haar interesse in het succesvolle format van Red Arrow maar er werd geen deal gesloten. Kort hierna kondigde SBS in een persbericht haar nieuwe programma “Ja ik wil! Een wildvreemde” (later omgedoopt tot “Het Geheim van een Goed Huwelijk”) aan, wat soortgelijke elementen als het format van Red Arrow bevat.

Naar aanleiding hiervan stapte Red Arrow naar de voorzieningenrechter  met een verzoek tot een verbod voor SBS en Talpa om het programma te produceren distribueren en uit te zenden. Red Arrow beriep zich hierbij niet op auteursrechtelijke bescherming (klik hier  voor een voorbeeld) maar op onrechtmatig handelen.

Voor de vraag of SBS en Talpa onrechtmatig hebben gehandeld is het van belang of het format waar Red Arrow zich op beroept een te beschermen goed is. Indien dit het geval is moet worden beoordeeld of beide formats dusdanig overeenstemmen dat SBS en Talpa, gelet op de onderhandelingen tussen Red Arrow en SBS, onrechtmatig handelen met de productie en voorgenomen uitzendingen.

De kernelementen die in beide formats terugkomen - partnerkeuze door wetenschappers en experts, trouwen met de geselecteerde partner bij de eerste ontmoeting, het volgen van de koppels en het wel op niet doorzetten van de relatie -  acht de voorzieningenrechter onvoldoende onderscheidend en uniek ten opzichte van reeds bestaande soortgelijke (inter)nationale formats en TV-programma’s om daaraan rechtstreeks rechten te kunnen ontlenen.

Daarnaast is de voorzieningenrechter van oordeel dat beide formats weliswaar gelijke elementen vertonen, maar voldoende van elkaar verschillen om een andere totaalindruk te geven. Doorslaggevend hierbij is het verschil in tijd dat de koppels gevolgd werden, het feit dat Talpa in tegenstelling tot Red Arrow de koppels opdrachten laat volbrengen en het type selectieproces (waar Talpa kiest voor een bèta benadering en dito wetenschappers gaat Red Arrow voor een alpha benadering met alpa wetenschapper).

Het feit dat partijen onderhandeld hebben levert geen onrechtmatig handelen op. De voorzieningenrechter acht het voldoende aannemelijk dat Talpa haar format al voor de onderhandelingen tussen SBS en Red Arrow en de uitzendingen in Denemarken had ontwikkeld en dat hierover toen al contact met SBS was geweest. Daarnaast is harde concurrentie de commerciële TV-branche niet vreemd en stond het SBS vrij om na de stukgelopen onderhandelingen met Red Arrow in zee te gaan met een andere producent.

“Het geheim van een Goed Huwelijk” wordt vanaf 2014 verwacht bij SBS6. Kijken dus!

De uitspraak vind je hier.

Auteur: Merel Teunissen

BRON: ie-forum.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

Daniela Franken zondag 17 november 2013 19:28

wij willen ons graag opgeven voor het programma....
geweldig gewoon...

Melanie Brandjes maandag 25 november 2013 14:06

Is dit de manier om je aan te melden? Zo niet waar kan ik mij dan wel aanmelden?

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.