NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • ‘Heilung’ voor sigarettenmerk Magnum?

‘Heilung’ voor sigarettenmerk Magnum?

Merken moeten op normale wijze worden gebruikt voor de waren of diensten waarvoor ze zijn ingeschreven. Van normaal gebruik is sprake wanneer een merk wordt gebruikt om voor de waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. De commerciële exploitatie van het merk moet in ieder geval reëel zijn. Als een merk gedurende een periode van vijf jaar zonder geldige reden niet normaal wordt gebruikt, kan het merk vervallen (art. 2.26 lid 2 sub a BVIE). Het is echter mogelijk om dit verval wegens niet-normaal gebruik te herstellen; de zogenaamde ‘heilung’. Daar gaat de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 2 februari j.l. grotendeels over.

Wat was er aan de hand? Het bedrijf Maxim Markenpoductie GmbH & Co KG (hierna: Maxim) ontwikkelt sigaretten onder het merk MAGNUM. De internationale en Benelux merken MAGNUM (hierna MAGNUM-merken)van Maxim zijn ingeschreven voor de sigaretten (klasse 34) in 1988 en in 1996. Het bedrijf Rewe heeft aan Reemtsma Cigarettenfabriken GmBH (hierna: Reemstma) een licentie verleend voor haar Gemeenschapsmerk MAGNUM, ook ingeschreven voor sigaretten. Reemstma wil nu ook sigaretten in de Benelux produceren en heeft daarom Maxim verzocht haar inschrijvingen van de MAGNUM merken voor de Benelux vrijwillig door te halen of aan haar over te dragen. Maxim heeft dit geweigerd. Reemstma vordert vervolgens vervallenverklaring van de MAGNUM-merken van Maxim voor de Benelux, omdat dat de MAGNUM-merken niet normaal zijn gebruikt. Maxim vordert vervolgens in reconventie een verbod op het gebruik in de Benelux van de tekens die met haar MAGNUM-merken overeenstemmen.

De rechtbank Den Haag oordeelt dat de MAGNUM-merken van Maxim niet normaal zijn gebruikt in de zin van art. 2.26 lid 2 sub a BVIE en veroordeelt Maxim in de kosten van het geding. De reconventionele vordering van Maxim wordt afgewezen.

Maxim doet een beroep op heilung. Dit houdt in dat het verval van het recht niet meer kan worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijf jaar en de instelling van een vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt (art. 2.27 lid 2 BVIE).

Het beroep op heilung slaagt echter niet. Maxim beroept zich op heilung, ten eerste vanwege het feit dat zij in 2002 gesprekken heeft gevoerd met een mogelijke licentienemer over de MAGNUM sigaretten. De rechtbank oordeelt (terecht) dat gebruik van een merk veronderstelt dat het merk wordt gebruikt op de markt van de door het merk beschermde producten (en verwijst naar het Ansul/Ajax- arrest), en dat het noemen van het merk in een gesprek met een (kandidaat-) licentienemer daar dus niet onder valt.

Ten tweede beroept Maxim zich op heilung vanwege het feit dat zij de MAGNUM sigaretten heeft verkocht aan een groothandel Terzi in Luxemburg in 2007. Dit gebruik kan echter niet worden gezien als normaal gebruik, omdat het gebruik te beperkt is. Dit komt voornamelijk doordat er slechts 1 partij was geleverd aan 1 afnemer in 1 lidstaat.  Ook is er een geringe omzet behaald (hier: €32.200.00) vergeleken met een ander relatief onbekend sigarettenenmerk. Maxim stelt vervolgens dat deze geringe omzet gerechtvaardigd was, nu er sprake was van een test-pilot. Dit verweer slaagt ook niet. Ook het verweer dat het geringe aantal (hier: 12.500 pakjes) niet hoeft te betekenen dat geen sprake is van normaal gebruik, slaagt niet. De rechtbank oordeelt dat bij bepaalde producten het inderdaad normaal kan zijn om daarvan slechts een klein aantal te verkopen, maar dat dit juist bij de sigarettenmarkt niet het geval is. De beroepen op het Sidoste – Bonnie Doon-arrest, het Vitafruit-arrest en het Playboy-Laporte arrest mogen ook niet baten, nu de rechtbank - kort gezegd -  oordeelt dat daar sprake was van andere feiten en (markt-)omstandigheden, die niet rechtstreeks op dit geval kunnen worden toegepast.

Is er dan nog ruimte voor een geldige reden voor het niet normale gebruik van de MAGNUM-merken van Maxim? Volgens de rechtbank Den Haag niet. Maxim voert als geldige reden aan dat zij nog niet de MAGNUM sigaretten grootschalig op de markt wilde brengen, omdat zij de aanpassing in de accijnswetgeving wilde afwachten. Dit is echter geen geldige reden, nu de accijnswetgeving niet in rechtsreeks verband stond met de MAGNUM-merken en die wetgeving niet het gebruik van de MAGNUM-merken onmogelijk of onredelijk maakte (zie ook het Häupl-Lidl-arrest).

Terugkomend op mijn vraag in de titel; er was hier geen sprake van heilung (en geen geldige reden).

Lees hier het vonnis.

BRON: Boek9.nl, afbeelding boek9.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.